Wypróbuj Enterprise Connectors

Wypróbuj Enterprise Connectors
11 lutego 2019 Rafał Kędzierski

Wypróbuj Enterprise Connectors

Połącz się z dowolną aplikacją, tak łatwo jak łączysz się z bazą danych

Przenoś, integruj i analizuj dane korzystając z nowych komponentów połączeniowych Enterprise Connectors, dostarczonych przez CData. Te wyjątkowe komponenty pozwalają na integrację z ponad stu  aplikacjami korporacyjnymi (+100) i upraszczają łączenie się z nimi przy wykorzystaniu standardowego modelu SQL.

Obecnie dane firmowe są w większej mierze niż kiedykolwiek wcześniej zdecentralizowane, do tego dochodzą jeszcze problemy związane z dostępem i pobieraniem danych z działających w przedsiębiorstwach aplikacji typu SaaS oraz aplikacji lokalnych.

Podejmuj lepsze decyzje biznesowe, eliminuj zagrożenia i „wąskie gardła” decyzyjne. Zwiększ produktywność działania dzięki szybkiemu i wydajnemu gromadzeniu ogromnych ilości danych, dostępnych dzięki konektorom Enterprise Connectors.

 

zobacz więcej