Informacje ogólne

Ogólne warunki zgłaszania się na szkolenie

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wysyłając zeskanowany wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do BSC Polska (szkolenia_at_bsc.com.pl)

Dzwoniąc do biura BSC Polska można uzyskać informacje o wolnych miejscach na wybrane szkolenia, dostępnych terminach (jeśli nie zostały podane na stronie) oraz dokonać wstępnej rezerwacji – ostatecznie o uczestnictwie decyduje jednak kolejność otrzymywanych pisemnych zgłoszeń.

Terminarz

7 i więcej dni roboczych przed szkoleniem
Możliwość bezkosztowego zrezygnowania z udziału w szkoleniu (rezygnacja wymaga formy pisemnej – takiej samej jakiej zastosowano podczas wysyłania formularza zgłoszeniowego na szkolenie)

6 dni roboczych przed szkoleniem
Ostateczne potwierdzenie szkolenia przez BSC Polska (podanie miejsca szkolenia i wszelkich dodatkowych informacji organizacyjnych związanych ze szkoleniem). Jeśli szkolenie nie odbędzie się, zgłoszone osoby zostaną o tym poinformowane w tym terminie. Korespondencja z zarejestrowanymi osobami odbywa się drogą mailową.

6 dni roboczych przed szkoleniem
Wystawienie i przesłanie zarejestrowanym osobom na szkolenie faktury pro-forma do opłacenia przed rozpoczęciem kursu. Korespondencja z zarejestrowanymi osobami odbywa się drogą mailową.

od 6 do 4 dni roboczych przed szkoleniem
Uwaga – rezygnacja na 6 – 4 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia z udziału w nim, oznacza, iż zarejestrowana osoba zobowiązuje się do uiszczenia opłaty stanowiącej 50% ceny szkolenia w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT.

3 dni robocze przed szkoleniem
Ostateczny termin zapłaty przesłanych faktur pro-forma za udział w szkoleniu. Brak zapłaty oznacza rezygnację ze szkolenia i tym samym zobowiązaniem zarejestrowanej osoby do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny szkolenia w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT.

Realizacja kursu

Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zgłoszenie się minimum 6 osób.

Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.30 i trwają do godz. 16.30. W czasie szkolenia zaplanowane są krótkie przerwy kawowe oraz godzinna przerwa obiadowa (13:00 – 14:00)

Miejsca szkolenia

BSC Polska świadczy usługi szkoleniowe korzystając z własnej sali szkoleniowej oraz różnych ośrodków szkoleniowych na terenie Warszawy. Placówki z którymi firma współpracuje zapewniają odpowiednią infrastrukturę i dogodne warunki do sprawnego przeprowadzenia kursu w komfortowych warunkach. BSC Polska prowadzi swoje szkolenia między innymi w następujących ośrodkach:

Biuro BSC Polska
ul. E. Schroegera 32
01-822 Warszawa
www.bsc.com.pl

Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza
Aleje Jerozolimskie 123A
Warszawa
www.warszawa.goldenfloor.pl/

Koszt szkolenia

Od 2011 roku szkolenia objęte są 23% podatkiem Vat. W cenę szkolenia wliczone są:

– stanowisko komputerowe
– materiały szkoleniowe
– gorący posiłek podawany w ciągu dnia
– przerwy kawowe
– słodki poczęstunek
– dyplom ukończenia kursu
– możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym w ciągu 2 tygodni od daty ukończenia szkolenia w celu zadawania pytań związanych ze zrealizowanym materiałem szkoleniowym.

Forma płatności

Standardowo płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przedpłaty za pomocą faktury pro-forma. Faktury wystawiane są w formacie pdf i wysyłane na adres email na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

Faktury Vat wystawiane są ostatniego dnia szkolenia i wysyłane pocztą tradycyjną. W szczególnych wypadkach istnieje możliwość wystawienia faktury VAT z odroczonym terminem płatności tj. 7 dni i uiszczenia opłaty przelewem bankowym po szkoleniu.

Odwołanie kursu

W przypadku wystąpienia trudności związanych z organizacją szkolenia, BSC Polska zastrzega sobie prawo przesunięcia lub odwołania terminu szkolenia, o czym zainteresowani kandydaci zostaną poinformowani na 7 dni roboczych przed szkoleniem. BSC Polska zobowiązuje się do zaproponowania innego terminu szkolenia.