Nagrane warsztaty on-line dla programistów

Nagrane warsztaty on-line dla programistów
18 lipca 2024 BSCAdmin

Zapraszamy do obejrzenia nagranych seminariów on-line poświęconych tworzeniu nowoczesnych aplikacji w Delphi i C++Builder

Tylko grzeczni programiści dostaną odpowiedź z serwisu REST, czyli opowieść o tym, co się dzieje gdy Święty Mikołaj sprawdza pogodę dwa razy

Nagrany webinar z
15 grudnia 2023 (cz. 1)

 • Czas trwania: ok. 60 minut
 • Prowadzący: Zdzisław Sroczyński
 • repozytorium kodu z przykładami (cz. 1 i 2)

Nagrany webinar z
18 grudnia 2023 (cz. 2)

 • Czas trwania: ok. 60 minut
 • Prowadzący: Zdzisław Sroczyński
 • repozytorium kodu z przykładami (cz. 1 i 2)

Podczas dwóch części seminarium on-line Mikołaj wspólnie z reniferami omówi następujące kwestie:

 • DarkMode dla VCL i FMX
 • ustawianie stylów wizualnych w trakcie działania aplikacji
 • dostosowanie do ustawień systemu
 • detekcja schematu kolorów w Windows
 • poprawka w http/REST Client dla Delphi 12.
 • przekompilowanie RESTdebuggera.
 • pogoda dla FMX i VCL – asynchroniczne ładowanie grafiki.

A na deser animowane ikonki w Skia.

C++Builder 12 Athens, czyli co nowego dla programistów C++

 • 5 grudnia 2023
 • Czas trwania: ok. 70 minut
 • Prowadzący: David Millington

Zapraszamy do obejrzenia seminarium on-line poświęconego najnowszej wersji środowiska C++Builder 12 Athens.

Podczas spotkania David Millington (RAD Studio Senior Product Manager) pokazał nowości wprowadzone do IDE, w tym rewolucyjną z punktu widzenia wydajności pracy integrację Visual Assist ze środowiskiem C++Builder, nową wersję kompilatora Clang  (w wersji preview) obsługującego najnowsze funkcje C++ i zapewniającego lepszą integrację z zewnętrznymi bibliotekami i kodem C++ oraz wykorzystanie bibliotek SKIA przy projektowaniu i tworzeniu nowoczesnych interfejsów użytkownika.

Od pomysłu do przemysłu, czyli bazy danych w aplikacjach mobilnych Delphi

 • 19 czerwca 2023
 • Czas trwania: ok. 75 minut
 • Prowadzący: Zdzisław Sroczyński
[spb_text_bloc/h3>
[/spb_text_block]
 • 9 listopada 2023
 • Czas trwania: ok. 75 minut
 • Prowadzący: Tomas Tyrakowski

Link do repozytorium (materiały)

Zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania biblioteki komponentów Python4Delphi, która, stanowiąc pewną abstrakcyjną warstwę pośrednią między kodem w Delphi, a kodem w języku Python, upraszcza ich wzajemną komunikację.

Przestawiona zostanie cała sekwencja przygotowania projektu: instalacja środowiska Python, przygotowanie środowiska wirtualnego, instalacja w nim wymaganych pakietów, wykorzystanie wariantu osadzonego Pythona (Windows embeddable package), instalacja biblioteki Python4Delphi oraz wykorzystanie jej w konkretnych zastosowaniach i krótki przegląd jej możliwości.

Cały proces zostanie pokazany na konkretnych przykładach, implementowanych na żywo w czasie spotkania.

Część I
Delphi + Python: komunikacja bezpośrednia

 • 25 listopada 2022
 • Czas trwania: ok. 75 minut
 • Prowadzący: Tomas Tyrakowski
Link do repozytorium (materiały)

Przyjrzymy się komunikacji kodu w Delphi z kodem języka Python. Przedstawiona zostanie komunikacja z interpreterem języka Python za pomocą bezpośrednich odwołań do API C Pythona, poprzez funkcje z bibliotek dynamicznych tego środowiska.

Pokazany zostanie cały proces tworzenia aplikacji Delphi korzystającej z Pythona, począwszy od instalacji środowiska, przez tworzenie środowisk wirtualnych i instalację pakietów, po wykorzystanie wariantu osadzanego Pythona (Windows embeddable package) i komunikację z jego bibliotekami DLL.

Cały proces wyjaśniony zostanie na konkretnych przykładach, implementowanych na żywo w czasie spotkania

Delphi 11 Alexandria: mobilna droga do Androida 12 i iOS 15

 • 29 czerwca 2022
 • Czas trwania: ok. 60 minut
 • Prowadzący: Zdzisław Sroczyński

Środowisko Delphi 11 pozwala na tworzenie aplikacji mobilnych dla najnowszych platform mobilnych Android i IOS.

Podczas seminarium on-line zostanie poruszona następująca tematyka:

 • najnowsze zmiany w środowisku (11.1 Alexandria),
 • testowanie,
 • przenoszenie aplikacji ze starszych wersji,
 • udoskonalenia w technologii BLE (Bluetooth Low Energy),
 • … a na deser: wykorzystanie lokalizatorów Apple AirTag

I po co nam ten cały Python? – część 2

 • 25 marca 2022
 • Czas trwania: ok. 60 minuttem działania na różnych urządzeniach oraz programowania C++ dla Windows. Nowa wersja środowiska usprawnia pracę programisty, pozwalając na maksymalizację wydajności działania aplikacji przy jednoczesnym skróceniu czasu potrzebnego na jej stworzenie i późniejsze utrzymanie kodu.

  Podczas spotkania Bogdan Polak opowie między innymi o:

  • nowym systemie podpowiedzi środowiska przyspieszającym tworzenie kodu, opartym o serwer LSP
  • nowych właściwościach języka Delphi: Managed Records
  • ulepszonym wsparciu tworzenia aplikacji wizualnych w VCL: High DPI, nowe style
  • nowych komponentach VCL: kontrolce Edge Browse oraz TTitleBarPanel