Legalność produktów Embarcadero

Z licencji dołączanej do każdego produktu firmy Embarcadro Technologies (wcześniej Borland) jednoznacznie wynika, iż nabywca produktu staje się jego legalnym użytkownikiem i może wykorzystywać zakupiony produkt do celów komercyjnych wyłącznie wtedy, kiedy nabył go bezpośrednio od firmy Embarcadero Technologies lub jej autoryzowanego dystrybutora w kraju, w którym produkt będzie wykorzystywany.

Zgodnie z licencją nabywca kupując produkt od nieautoryzowanego przez firmę sprzedawcy NIE nabywa praw licencyjnych i może być potraktowany jak użytkownik pirackiego oprogramowania.

Pełen tekst licencji dla produktów firmy Embarcadero Technologies dostępny jest na stronie

W związku z powyższym jest nieuczciwym procederem sprzedaż na aukcjach internetowych produktów firmy przez nieautoryzowanych sprzedawców. Wykorzystują oni niewiedzę kupującego, sprzedają mu produkt pozbawiając go jednocześnie wszelkich praw licencyjnych, w tym możliwości używania produktu do celów komercyjnych.

W przypadku wątpliwości odnośnie pochodzenia nabywanych produktów / licencji prosimy o kontakt z wyłącznym partnerem Embarcadero Technologies – BSC Polska w celu zweryfikowania czy sprzedający jest autoryzowanym dystrybutorem firmy.