Aktualizacja (Upgrade) produktów Embarcadero

Wersje Upgrade były dostępne 30 kwietnia 2018

Od 1 maja 2018 przewidziane są duże zmiany w sposobie kupowania produktów firmy Embarcadero. Z oferty znikają wersje upgrade. Podobnie jak wiele innych firm z tej branży, Embarcadero przechodzi na subskrypcyjny model dostarczania poprawek i aktualizacji – klienci w ramach odnawialnej rocznej subskrypcji otrzymują wszystkie poprawki i rozszerzenia do posiadanego produktu.

Więcej na stronie

Historia wersji poszczególnych narzędzi RAD:

  • Delphi: 11 Alexandria, 10.4 Sydney, 10.3 Tokyo, 10.2 Tokyo, 10.1 Berlin, 10 Seattle, XE8, XE7, XE6, XE5, XE4, XE3, XE2, XE, 2010, 2009, 2007, 2006 (BDS), 2005, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  • C++Builder: 11 Alexandria, 10.4 Sydney, 10.3 Tokyo, 10.2 Tokyo, 10.1 Berlin, 10 Seattle, XE8, XE7, XE6, XE5, XE4, XE3, XE2, XE2, XE, 2010, 2009, 2007, 2006 (BDS), 6, 5, 4, 3, 1
  • RAD Studio / BDS: 11 Alexandria, 10.4 Sydney, 10.3 Tokyo, 10.2 Tokyo, 10.1 Berlin, 10 Seattle, XE8, XE7, XE6, XE5, XE4, XE3, XE3, XE2, XE2, XE, 2010, 2009, 2007, 2006 (BDS)
  • Prism: XE2.5, XE2, XE, 2010, 2009
  • Delphi for PHP: 2, 1
  • RadPHP: XE2, XE
  • HTML5 Builder: XE5, XE4, XE3
  • JBuilder: 2008, 2007, 2006, 2005, X, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  • InterBase: 2020, 2017, XE7, XE3, XE, 2009, 2007, 7.5, 7, 6.5, 6, 5, 4

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem BSC Polska