Rodzaje licencji narzędzi Embarcadero

Licencyjne wyzwania

Dostępne warianty licencjonowania narzędzi programistycznych Embarcadero pozwalają organizacjom na maksymalizację elastyczności korzystania z zakupionych licencji. Zapewniają swobodę zarządzania nimi oraz minimalizację kosztów ich posiadania.

Dla wielu organizacji pojęcie elastyczności oznacza możliwość korzystania z zainstalowanego oprogramowania na komputerze (desktop / laptop) w dowolnym miejscu i czasie przez uprawnionego użytkownika, a zarządzanie licencjami umożliwia kontrolę, audyt i raportowanie odnośnie wykorzystania posiadanych licencji.

Licencjonowanie rozwiązań Embarcadero

Embarcadero oferuje wiele różnych opcji licencjonowania dostarczanych narzędzi, dzięki którym organizacje mogą łatwiej nimi zarządzać.

Licencje typu „Workstation” są idealne dla użytkowników indywidualnych, a licencje typu „Network Named” oraz „Concurrent” to elastyczne rozwiązania dla organizacji z większą liczbą użytkowników – pozwalają bowiem na zarządzanie pulą posiadanych licencji lub współdzieleniem ich przez wielu użytkowników.

Licencje Workstation

Licencja Workstation jest przeznaczona do użytku przez jedną, wskazaną podczas rejestracji narzędzia osobę. Nie można jej współdzielić z innymi programistami – jest przypisana do konkretnej osoby. Więcej informacji o rejestrowaniu licencji po zainstalowaniu nabytego środowiska IDE można znaleźć w sekcji Registering a Workstation License after Application Startup. Licencja Workstation jest najlepszym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy potrzebują stałego dostępu do oprogramowanie na swojej stacji roboczej. Licencjobiorcy licencji Workstation są zobowiązani do utworzenia konta Embarcadero Developer Network w celu zarejestrowania narzędzia i przypisania go do konkretnego użytkownika. Licencja Workstation nie wymaga instalacji serwera licencji (License Server).

Licencja Network Named User

Licencja Network Named User (NNU) jest podobna do licencji Workstation pod tym względem, że jest przypisana do jednej, konkretnej osoby. Licencje NNU są jednak zarządzane poprzez serwer licencji (License Server). Administrator odpowiedzialny za zarządzanie licencjami, po zainstalowaniu serwera licencji z którym będą łączyć się użytkownicy, może dodawać i usuwać użytkowników, którzy będą upoważnieni do korzystania z zakupionych narzędzi IDE. Wskazany i zarejestrowany przez administratora użytkownik sieciowy (Network Named User) będzie miał zapewniony dostęp do licencji i tym samym będzie mógł uruchomić środowisko IDE na swoim komputerze. Administrator może w razie potrzeby ograniczać / modyfikować prawa dostępu użytkownika do licencji.

Taka opcja licencjonowania ma wiele zalet – pozwala na scentralizowane administrowanie licencjami, szybkie i łatwe udostępnianie oprogramowania oraz rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników. Pozwala także na korzystanie ze szczegółowych raportów użycia licencjonowanego oprogramowania przez użytkowników.

Licencja Network Concurrent

Licencja Network Concurrent nie jest przypisana do jednego, konkretnego użytkownika i jest zarządzana z wykorzystaniem centralnego serwera licencji. Z jednej licencji może korzystać wielu programistów, z założeniem jednak, że jest tylko jeden użytkownik jednocześnie. Serwer Licencji kontroluje liczbę jednoczesnych użytkowników, porównując ją do liczby posiadanych licencji. Jeśli liczba jednoczesnych użytkowników przekracza liczbę zakupionych licencji, każdy kolejny użytkownik który będzie chciał uruchomić oprogramowanie otrzyma odmowe dostępu do licencji. Uruchomienie narzędzia będzie możliwe dopiero w przypadku „zwolnienia” licencji przez innego użytkownika.

Licencje Network Concurrent są ważne tylko w regionie geograficznym, w którym są sprzedawane. Globalne kontrakty można kupować na podstawie umowy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z biurem BSC Polska.

Inne opcje licencjonowania 

Istnieją jeszcze inne formy licencjonowania rozwiązań Embarcadero, w tym licencje czasowe (terminowe). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z biurem BSC Polska.