Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych jest BSC Polska Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słomińskiego 1.
 • Państwa dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
  • wykonania umów i realizacji złożonych zamówień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego m.in. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit ( f ) RODO)
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyrazili Państwo zgodę, do czasu wycofania takiej zgody.
 • Państwa dane nie będą udostępniane firmom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do zrealizowania transakcji handlowej (np. dostarczenia zamówionego oprogramowania z imienną licencją użytkownika producenta oprogramowania, którego Spółka jest partnerem biznesowym).
 • Przysługuje Państwu prawo do sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia oraz korzystania z usług świadczonych przez Spółkę.
 • Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.