Korzystanie z wersji Community Edition

Embarcadero Technologies, Inc. („Embarcadero”) jest właścicielem praw autorskich do różnych wersji dostarczanego oprogramowania, w tym do wersji Delphi Community Edition oraz C++ Community Edition (łącznie „Software”). Celem tego listu jest przypomnienie Ci o dozwolonym użyciu oprogramowania Embarcadero w wersji Community Edition zgodnie z warunkami Umowy licencyjnej użytkownika końcowego („EULA”) dostępnej na stronie https://www.embarcadero.com/products/rad-studio/rad-studio-eula.

Oprogramowanie w wersji Community Edition ma na celu przyciągnięcie nowych programistów do ekosystemu rozwiązań Embarcadero oraz zachęcenie ich do nauki programowania Delphi i C ++. Docelowymi Użytkownikami oprogramowania w wersji Community Edition są przede wszystkim studenci, hobbyści oraz osoby rozpoczynające swoją przygodę z programowaniem, które nie przekroczyły określonego progu dochodowego (więcej informacji na temat wysokości progu dochodowego można znaleźć w pytaniu 6 na stronie https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter/faq). Proszę pamiętać iż, korzystanie z oprogramowania w wersji Community Edition do jakiejkolwiek działalności komercyjnej jest zabronione.

Chociaż oprogramowanie w wersji Community Edition jest ogólnodostępne i oferuje profesjonalne możliwości, Embarcadero, jako właściciel praw autorskich, chce mieć pewność, że użycie oprogramowania jest zgodne z zakresem umowy licencyjnej. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy firma Embarcadero odnotowała wiele przypadków korzystania z oprogramowania niezgodnie z jego licencją, co zmusiło ją do podjęcia kroków prawnych w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej. Niewłaściwe użytkowanie oprogramowania w wersji Community Edition to poważne naruszenie prawa – wszczęcie przez Embarcadero postępowania prawnego może pociągnąć za sobą znaczne koszty w stosunku do osoby naruszającej prawo.

Embarcadero przygotowało listę przypadków, która pokazuje NIEAKCEPTOWANE użycie oprogramowania w wersji Community Edition. Licencja EULA jasno zabrania następujących zachowań:

  • Oprogramowanie w wersji Community Edition NIE MOŻE być traktowane i używane jako wersja testowa (próbna) oprogramowania komercyjnego – jeśli czas działania wersji próbnej (Trial Edition) jest zbyt krótki, Użytkownik może skontaktować się zespołem sprzedaży Embarcadero lub jej lokalnym autoryzowanym Partnerem (BSC Polska) i poprosić o przedłużenie okresu próbnego
  • Oprogramowanie w wersji Community Edition NIE MOŻE być wykorzystywane do celów szkoleniowych, ani też przez stażystów pracujących w przedsiębiorstwach – Embarcadero ma specjalna wersję licencji, która dotyczy takiego przypadku użycia. Więcej informacji na temat dostępnych licencji można uzyskać od zespołu sprzedaży Embarcadero lub jej lokalnego autoryzowanego partnerem
  • Prywatne korzystanie z oprogramowania w wersji Community Edition w biurze na komputerze służbowym NIE JEST dozwolone – Umowa licencyjna jest bardzo precyzyjna – oprogramowania w wersji Community Edition NIE MOŻNA używać w środowisku roboczym lub na komputerze służbowym (więcej informacji na ten temat można znaleźć zapoznając się z odpowiedzią na 10 pytania na stronie https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter/faq). Zarówno Użytkownik, jak i jego pracodawca będą odpowiedzialni za nieautoryzowane użycie oprogramowania w wersji Community Edition.
  • Oprogramowania w wersji Community Edition NIE MOŻE być wykorzystywane do świadczenia profesjonalnych / komercyjnych usług (Professional Services), nawet jeśli jest to dodatkowe zajęcie Użytkownika wykonywane w niepełnym wymiarze godzin – Embarcadero wprowadziło limit dochodu w wysokości 5 tys. USD, powyżej którego nie można korzystać z wersji Community. Embarcadero oferuje wiele innych opcji licencyjnych, które mogą zaspokoić potrzeby Użytkowników bez narażania ich i ich klientów na ryzyko naruszenia praw autorskich Embarcadero.
  • Oprogramowanie w wersji Community Edition NIE MOŻE być używane na komputerze prywatnym (osobistym) do pracy nad projektami dla firmy – jeśli firma, w której pracuje Użytkownik, nie kwalifikuje się do korzystania z oprogramowania w wersji Community Edition, wówczas praca nad projektami lub plikami należącymi do firmy lub praca na rzecz samej firma (dotyczy także projektów do użytku wewnętrznego firmy) stanowi naruszenie zasad korzystania z oprogramowania w wersji Embarcadero Community Edition, a firma (tj. pracodawca) ponosi odpowiedzialność za takie naruszenie.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o oprogramowaniu w wersji Community Edition odwiedź stronę FAQ https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter/faq.

Embarcadero chce przypomnieć, że korzystanie z oprogramowania w wersji Community Edition poza zakresem opisanym w licencji EULA jest formą piractwa i jest nielegalne. Embarcadero bardzo poważnie podchodzi do ochrony swoich praw autorskich i nieustannie monitoruje, czy jej prawa własności intelektualnej nie są naruszane. W przypadku wykrycia nieautoryzowanego użycia oprogramowania zostaną zastosowane dodatkowe opłaty i kary w celu ograniczenia naruszenia praw autorskich.