Zgłoszenie

Zgłoszenie na szkolenie

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wysyłając faks z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do BSC Polska. Można też przesłać zeskanowany formularz droga mailową ( szkolenia(at)bsc.com.pl )

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Dzwoniąc do biura BSC Polska można uzyskać informacje o wolnych miejscach na wybrane szkolenia, dostępnych terminach oraz dokonać wstępnej rezerwacji – ostatecznie o uczestnictwie decyduje jednak kolejność otrzymywanych pisemnych zgłoszeń.

6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia do wszystkich zgłoszonych osób (lub do „osób kontaktowych” podanych w formularzu zgłoszenia) wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji oraz faktura pro-forma.