Programiści baz danych – rozwiązania Idera

Modelowanie, tworzenie i wdrażanie danych w pełnym zaufaniu i bezpieczeństwie.

Nie ważne jakiej platformy bazodanowej używasz oraz jaki masz problem – mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Rozwiązania bazodanowe firmy Idera upraszczają codzienną pracę z bazami danych, a w szczególności usprawniają czynności związane z administracją i optymalizacją zadań, pozwalając zespołom IT zapewnić wysoką jakość systemów bazodanowych w krótszym czasie i przy mniejszym nakładzie czasu.

Projektowanie modeli i baz danych

Rozwiązania do projektowania, zarządzania, automatyzacji i śledzenia zmian dla wielu różnych baz danych. Tworzenie modeli procesów koncepcyjnych i biznesowych, optymalizacja działania baz danych oraz tworzenie wydajnego kodu SQL. 

icon box image

ER/Studio
Enterprise Team Edition

Projektowanie i współdzielenie modeli danych i metadanych w ramach przedsiębiorstwa

icon box image

ER/Studio
Data Architect

Tworzenie i zarządzanie modelami danych dla wielu różnych baz danych.

icon box image

DB Change
Manager

Automatyzacja, zarządzanie i śledzenie zmian schematów dla wielu różnych baz

icon box image

ER/Studio
Business Architect

Tworzenie modeli procesów koncepcyjnych i biznesowych dla architektury biznesowej

icon box image

Aqua Data Studio

Projektowanie i zarządzanie bazami, wizualne analizowanie danych z wielu platform

icon box image

SQL Comparison Toolset

Zarządzanie bazami SQL Server i Oracle, jak też zmianami schematów

icon box image

DB PowerStudio

Tworzenie, zarządzanie i optymalizacje baz danych na wielu platformach

icon box image

Rapid SQL

Tworzenie wysoce wydajnego kodu SQL dla różnych platform bazodanowych

Monitorowanie wydajności baz danych

Narzędzia do monitorowania i diagnozowania wydajności działania serwerów SQL. Tworzenie skryptów pozwalających na dostrajanie wydajności działania baz, optymalizacja kodu SQL. Monitorowanie i zarządzanie „kondycją” oraz dostępnością usług SSAS, SSRS i SSIS

icon box image

SQL Diagnostic Manager

Monitorowanie, alarmowanie i diagnostyka wydajności serwera SQL

icon box image

SQL Inventory Manager

Odkrywanie, śledzenie oraz zarządzanie zasobami serwerów SQL

icon box image

SQL Doctor

Uzyskiwanie rekomendacji i skryptów do dostrajania wydajności działania serwera SQL

icon box image

DB Optimizer

Dostrajanie i optymalizacja kodu SQL na różnych platformach bazodanowych

icon box image

SQL Defrag Manager
.

Find and fix SQL Server fragmentation hot spots fast
.

icon box image

SQL Enterprise Job Manager

Monitorowanie i zarządzanie zadaniami agentów w ramach serwerów SQL

icon box image

SQL BI Manager
.

Monitorowanie i zarządzanie „kondycją” oraz dostępnoscią usług SSAS, SSRS i SSIS

icon box image

Precise Application Performance Platform

Monitorowanie, diagnozowanie i optymalizowanie wydajności baz danych w trybie 24×7

Zabezpieczenie integralności baz danych

Monitorowanie oraz audyty zachowania użytkowników serwerów SQL oraz dokonywanych przez nich zmian w przechowywanych danych.  Zarządzanie uprawnieniami użytkowników. Automatyczne tworzenie kopii zapasowych, administrowanie zadaniami oraz przywracanie po awarii

icon box image

SQL Compliance Manager

Monitorowanie i ustawianie alertów związanych z działaniami Użytkowników bazy danych  i dokonywanymi przez nich zmianami danych.

icon box image

SQL Secure

Sprawdzanie nadanych poziomów dostępu i uprawnień przydzielanych rożnym Użytkownikom serwerów SQL.
.

icon box image

SQL Safe Backup

Bezobsługowe tworzenie kopii zapasowych oraz zapewnienie natychmiastowego „podnoszenia” bazy po awarii.
.

icon box image

SQL Admin Toolset

Uproszczenie oraz skrócenie czasu wykonywania codziennych zadań administracyjnych obsługujących posiadane bazy.
,

icon box image

DBArtisan

Zarządzanie i zapewnienie bezpieczeństwa wielu różnym platformom bazodanowym z poziomu jednego interfejsu UI

Informacje

  • Readers’ Choice Awards dla IDERA SQL Safe Backup

    Czytelnicy magazynu Database Trends and Applications wybrali IDERA SQL Safe Backup jako najlepsze rozwiązanie w obszarze Database Backup Solution.

    by
  • SQL Secure – zgodność danych w chmurze 

    SQL Secure w wersji 3.3 rozszerza wsparcie dla baz danych Microsoft SQL o bazy wdrożone w środowiskach chmurowych Amazon RDS…

    by