SQL Secure – zgodność danych w chmurze 

SQL Secure – zgodność danych w chmurze 
15 czerwca 2019 Rafał Kędzierski

Firma Idera, dostawca narzędzi dla specjalistów bazodanowych,  poinformowała o wprowadzeniu na rynek najnowszej wersji SQL Secure. Narzędzie w wersji 3.3 rozszerza wsparcie dla bazy danych Microsoft SQL Server o bazy wdrożone w środowiskach chmurowych Amazon RDS oraz EC2, jak też o zarządzanie instancjami bazy Azure SQL Database.

SQL Secure jest rozwiązaniem do monitorowania i audytów serwerów SQL , dzięki któremu administratorzy mogą zarządzać uprawnieniami w ramach całego systemu baz SQL firmy Microsoft. Specjaliści ds. baz danych mogą identyfikować luki w zabezpieczeniach konfiguracji i dostępu do baz danych, ustalać zasady bezpieczeństwa oraz ostrzegać w przypadku jakichkolwiek ich zmian – umożliwiając identyfikację Użytkowników, wgląd w ich prawa dostępu do wszystkich obiektów baz Microsoft SQL.

 

Więcej informacji na stronie