RAD Studio 12.1 Athens – co nowego w IDE

RAD Studio 12.1 Athens – co nowego w IDE
19 maja 2024 BSCAdmin

RAD Studio w wersji 12.1 jest już dostępne!

Firma Embarcadero ogłosiła dostępność RAD Studio w wersji 12.1, w tym Delphi 12.1 i C++Builder 12.1.

W najnowszych narzędziach w wersji 12.1 skupiono się w pierwszej kolejności na rozwijaniu funkcji wprowadzonych do RAD Studio 12, obsłudze regresji oraz rozwiązaniu problemów zgłaszanych przez Użytkowników. Jednocześnie firma Embarcadero zakończyła prace nad nowym kompilatorem C++ opartym na projekcie Clang dla Win64, którego wersja poglądowa była już dostępna w wersji 12.0, jak też łańcuchem narzędzi C++.

Co nowego w RAD Studio 12.1

Zmodernizowane kompilatory C++ i zestaw narzędzi (tylko C++Builder)

Pierwsze wydanie nowego kompilatora C++ opartego na projekcie Clang dla Win64, wysokiej jakości zestaw narzędzi ze wsparciem STL, 64-bitowy kompilator i linkerem do tworzenia i łączenia dużych aplikacji, lepsza integracja z zewnętrznymi bibliotekami i kodem C++. Pełna integracja z IDE oraz możliwość tworzenia aplikacji VCL i FireMonkey przy użyciu FireDAC i innych baz danych oraz bibliotek RTL

Dzielone widoki edytora w środowisku RAD Studio (RAD Studio)

W RAD Studio 12.1 środowisko IDE obsługuje dzielenie widoków edytora: teraz okienka edycyjne mogą występować obok siebie. Podzielone edytory umożliwiają jednoczesną edycję tego samego pliku w wielu okienkach, przy zachowaniu zarówno widoku projektu, jak i kodu na ekranie.

Android API 34 i lepsze wdrażanie aplikacji (tylko Delphi)

RAD Studio 12.1 oferuje wsparcie dla Android API 34. Wymagało to aktualizacji pakietu SDK systemu Android, wprowadzenia dodatkowych narzędzi dla platformy Android, aktualizacji środowiska uruchomieniowego Java i ulepszenia procesu opakowywania aplikacji.

Ulepszona integracja Visual Assist dla C++Builder  (tylko C++ Builder)

Integracja Visual Assist była wprowadzona już w wersji 12.0, jednak została znacznie ulepszona w najnowszej wersji 12.1, rozszerzono opcję refaktoryzacji nazw do zmian w kodzie, jak też w wizualnych projektantach. Najlepsze w swojej klasie uzupełnianie kodu, nawigacja po kodzie i refaktoryzacja kodu C++; niesamowity wzrost produktywności.

Ulepszenia o obszarze Delphi LSP  (tylko Delphi)

W wersji 12.1 dodano możliwość ustawienia własnych kombinacji klawiszy przy wyświetlaniu wyniku działania code completion. Zarówno gdy są wyświetlane normalnie, jak też po ich automatycznym wywołaniu. Umożliwia to Użytkownikom skonfigurowanie całego procesu zgodnie z oczekiwaniami i preferowanym zachowaniem. Embarcadero przerobiło także automatyczne wywoływanie i dodało szereg ulepszeń do samego Delphi LSP.

Jakość bibliotek VCL i FireMonkey  (RAD Studio)

RAD Studio 12.1 zawiera dziesiątki ulepszeń wprowadzonych zarówno do bibliotek VCL, jak i FireMonkey, ze szczególnym naciskiem na funkcje wprowadzone w RAD Studio 12.0. Poprawiono wydajność i jakość renderowania grafiki i elementów interfejsu użytkownika (UI) dla wszystkich platform docelowych.

Jakość dostępu do danych i bazy danych (RAD Studio)

Oprócz dużej liczby ulepszeń wprowadzonych do samych bibliotek baz danych, biblioteki REST client, jak też innych elementów biblioteki wykonawczej (runtime library), biblioteka FireDAC otrzymała oficjalne wsparcie dla baz Firebird w wersji 5 i PostgreSQL w wersji 16.

Zobacz jaka funkcjonalność została wprowadzona do wersji RAD Studio 12

Dedykowane wsparcie dla najnowszych platform

RAD Studio 12 oferuje wsparcie dla nowych wersji systemów operacyjnych, umożliwiając tworzenie natywnych aplikacji wykorzystujących specyficzne właściwości różnych platform. RAD Studio wspiera platformę iOS 17, Android 13, macOS Ventura oraz Ubuntu 22 i Windows Server 2023

Integracja Visual Assist ze środowiskiem C++Builder IDE

Integracja z Visual Assist zapewnia najlepsze w swojej klasie możliwości uzupełniania kodu, nawigacji po kodzie i refaktoryzacji dla C++. Integracja pozwala na znaczny wzrost produktywności działania.

Wykorzystanie wielowierszowych ciągów znaków przy tworzeniu kodu źródłowego w Delphi

Funkcja Multiline string literals umożliwia łatwiejsze wprowadzanie wielowierszowego tekstu (SQL, HTML, JSON i XML) w kodzie źródłowym aplikacji

Wsparcie SKIA przy projektowaniu UI w FireMonkey

Nowa platforma graficzna poprawia wydajność i jakość renderowania grafik i elementów UI na wszystkich platformach docelowych.

Ulepszony projektant mobilny (Mobile Design) dzięki rozszerzeniom FireMonkey

Ulepszone wsparcie dla platformy Android, panele iOS i Android z podzielonym ekranem, pełny zestaw ikon i kreator ekranu powitalnego, wsparcie Android API poziom 33.

Zmodernizowana biblioteka VCL z przebudowanymi komponentami MDI i zakładkami UI dla VCL

Sprawniejsza modernizacja istniejących aplikacji dzięki wsparciu dla rozwiązań typu HighDPI i nowym projektantom VCL, dostępnych w ramach Konopka Signature VCL Controls

Zmodernizowane kompilatory C++ i łańcuch narzędzi

„Poglądowa wersja” nowego kompilatora C++ korzystającego z Clang for Win64, obsługującego najnowsze standardy C++ oraz zapewniającego lepszą integrację z zewnętrznymi bibliotekami i kodem C++

Wsparcie zapytań QBE w FireDAC, Nowy kreator JSON dla Delphi

Zapytania typu „Query-by-Example” dostępne w FireDAC. Kreator mapowania danych JSON do generowania klas pasujących do struktury danych JSON, mapowania danych na obiekty takie jak XML i przesyłanie strumieniowe do nowego pliku

Zwiększone bezpieczeństwo aplikacji dzięki wprowadzeniu „restrykcji” SQL (SQL Restrictions)

Większe bezpieczeństwo aplikacji poprzez wprowadzenie ograniczeń w obszarze wykonywania niektórych poleceń SQL oraz blokowanie wykonywania wielu poleceń i zmian SQL jednocześnie 

Obsługa Smart ID w RAD Server

Bardziej wydajne i elastyczne hostowanie interfejsów REST API z nowymi inteligentnymi identyfikatorami ID (Sqid). Lepsza wydajność, ulepszone  stronicowanie danych oraz uwierzytelnianie sesji.

Więcej informacji o nowych środowiskach IDE w wersji 12 Athens jest dostępnych na stronie.