RAD Studio 12 Athens – co nowego w IDE

RAD Studio 12 Athens – co nowego w IDE
9 kwietnia 2024 BSCAdmin

Twórcy najnowszej wersji RAD Studio 12 (oznaczonej jako RAD Studio 12 Athens) skoncentrowali się w pierwszej kolejności na aspektach związanych z jakością samego środowiska i ulepszeniach w zakresie jego wydajności, stabilności i wygody użytkowania – elementach, na które zwracali uwagę użytkownicy logując się w portalu Quality Portal. Wersja 12 dodaje wiele nowych, jak też korzysta z przełomowych funkcji wprowadzonych w poprzednich wydaniach RAD Studio 11 Alexandria.

Co nowego w RAD Studio 12

Dedykowane wsparcie dla najnowszych platform

RAD Studio 12 oferuje wsparcie dla nowych wersji systemów operacyjnych, umożliwiając tworzenie natywnych aplikacji wykorzystujących specyficzne właściwości różnych platform. RAD Studio wspiera platformę iOS 17, Android 13, macOS Ventura oraz Ubuntu 22 i Windows Server 2023

Integracja Visual Assist ze środowiskiem C++Builder IDE

Integracja z Visual Assist zapewnia najlepsze w swojej klasie możliwości uzupełniania kodu, nawigacji po kodzie i refaktoryzacji dla C++. Integracja pozwala na znaczny wzrost produktywności działania.

Wykorzystanie wielowierszowych ciągów znaków przy tworzeniu kodu źródłowego w Delphi

Funkcja Multiline string literals umożliwia łatwiejsze wprowadzanie wielowierszowego tekstu (SQL, HTML, JSON i XML) w kodzie źródłowym aplikacji

Wsparcie SKIA przy projektowaniu UI w FireMonkey

Nowa platforma graficzna poprawia wydajność i jakość renderowania grafik i elementów UI na wszystkich platformach docelowych.

Ulepszony projektant mobilny (Mobile Design) dzięki rozszerzeniom FireMonkey

Ulepszone wsparcie dla platformy Android, panele iOS i Android z podzielonym ekranem, pełny zestaw ikon i kreator ekranu powitalnego, wsparcie Android API poziom 33.

Zmodernizowana biblioteka VCL z przebudowanymi komponentami MDI i zakładkami UI dla VCL

Sprawniejsza modernizacja istniejących aplikacji dzięki wsparciu dla rozwiązań typu HighDPI i nowym projektantom VCL, dostępnych w ramach Konopka Signature VCL Controls

Zmodernizowane kompilatory C++ i łańcuch narzędzi

„Poglądowa wersja” nowego kompilatora C++ korzystającego z Clang for Win64, obsługującego najnowsze standardy C++ oraz zapewniającego lepszą integrację z zewnętrznymi bibliotekami i kodem C++

Wsparcie zapytań QBE w FireDAC, Nowy kreator JSON dla Delphi

Zapytania typu „Query-by-Example” dostępne w FireDAC. Kreator mapowania danych JSON do generowania klas pasujących do struktury danych JSON, mapowania danych na obiekty takie jak XML i przesyłanie strumieniowe do nowego pliku

Zwiększone bezpieczeństwo aplikacji dzięki wprowadzeniu „restrykcji” SQL (SQL Restrictions)

Większe bezpieczeństwo aplikacji poprzez wprowadzenie ograniczeń w obszarze wykonywania niektórych poleceń SQL oraz blokowanie wykonywania wielu poleceń i zmian SQL jednocześnie 

Obsługa Smart ID w RAD Server

Bardziej wydajne i elastyczne hostowanie interfejsów REST API z nowymi inteligentnymi identyfikatorami ID (Sqid). Lepsza wydajność, ulepszone  stronicowanie danych oraz uwierzytelnianie sesji.

Więcej informacji o nowych środowiskach IDE w wersji 12 Athens jest dostępnych na stronie.