Promocja – Victorinox, 18 m-cy subskrypcji, rabat 15%

Promocja – Victorinox, 18 m-cy subskrypcji, rabat 15%
25 czerwca 2022 Rafał Kędzierski

Z okazji zbliżających się wakacji mamy dla Was specjalny pakiet promocyjny dostępny  przy zakupie środowisk IDE:

 • scyzoryk Victorinox
 • 15% rabatu
 • 18 miesięcy subskrypcji

scyzoryk Victorinox 

W okresie od 13 do 27 czerwca 2022 do zakupionej licencji Delphi, C++Builder oraz RAD Studio dodajemy wyjątkowe narzędzie – scyzoryk Victorinox

Victorinox Fieldmaster

Wszechstronny scyzoryk Fieldmaster to idealne narzędzie dla codziennych poszukiwaczy przygód i domowych majsterkowiczów. Wyposażony w 15 funkcji – od ostrzy, śrubokrętów i nożyczek, przez otwieracz do kapsli i przyrząd do zdejmowania izolacji, aż po piłę.

Victorinox Tinker Small

Scyzoryk Tinker Small to idealne narzędzie dla każdego. Nieważne, czy prowadzisz spokojne, uporządkowane życie, czy podróżujesz dookoła świata w poszukiwaniu przygód i adrenaliny – nigdy nie wiadomo, co spotka Cię w drodze. Scyzoryk Thinker zawsze będzie z Tobą.


Promocja dotyczy produktów zakupionych w okresie od 13 czerwca 2022 do 27 czerwca 2022. Promocja dotyczy narzędzi w wersjach Full System (promocja nie obejmuje narzędzi w wersjach edukacyjnych oraz odnowień subskrypcji (subscription renewal).

Szczegółowe zasady udziału w promocji określa regulamin akcji promocyjnej zamieszczony poniżej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem BSC Polska

Regulamin promocji

 1. Regulamin akcji promocyjnej „Promocja – scyzoryk Victorinox Gratis”:
  1. Akcja promocyjna organizowana jest przez BSC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 1 [dalej „Spółka”].
  2. Czas trwania Akcji promocyjnej to okres od dnia 13 czerwca 2022 r. do dnia 27 czerwca 2022 r.
  3. Produkty objęte akcją promocyjną:
   • Delphi 11.1 Professional / Enterprise / Architect
   • C++Builder 11.1 Professional / Enterprise / Architect
   • RAD Studio 11.1 Professional / Enterprise / Architect

   Promocja dotyczy narzędzi w wersjach Full System (promocja nie obejmuje narzędzi w wersjach edukacyjnych, licencji C++Builder Pro Term oraz licencji nabytych w ramach programu odnowień usługi subskrypcji).

  4. Akcja promocyjna polega na tym, iż kontrahent Spółki, który jest użytkownikiem końcowym produktów [dalej „Nabywca”], składa w Spółce zamówienie na produkt objęty promocją, za co otrzymuje – z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu – jako nagrodę scyzoryk Victorinox [dalej „Nagroda”].
   Przy zamówieniu produktów objętych promocją w wersji Professional Nabywca otrzymuje jako Nagrodę scyzoryk Victorinux Tinker Small.
   Przy zamówieniu produktów objętych promocją w wersji Enterprise lub Architect Nabywca otrzymuje jako Nagrodę scyzoryk Victorinux Fieldmaster.
   Jako Nagrody mogą być wydawane także inne przedmioty o zbliżonej wartości rynkowej oraz funkcjonalności.
  5. Każdy zamówiony przez Nabywcę produkt spełniający warunki promocji uprawnia do otrzymania Nagrody. Z zastrzeżeniem jednak, iż Nabywca może otrzymać maksymalnie trzy Nagrody w trakcie obowiązywania promocji. Po wyczerpaniu maksymalnej liczby możliwych do otrzymania Nagród dla jednego Nabywcy, dalsze zakupy Nabywcy nie będą objęte promocją.
  6. Nagrody przysługiwać będą wyłącznie z tytułu zamówień złożonych w czasie trwania Akcji promocyjnej lub do wyczerpania puli Nagród, jeśli nastąpi to przed zakończeniem Akcji promocyjnej. O wyczerpaniu puli Nagród Spółka ogłosi w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin.
  7. Nagrodami honorowane będą wyłącznie zamówienia, które zostaną w całości zrealizowane. Przez zamówienie zrealizowane w całości rozumie się zamówienie, na które została wystawiona faktura i za które Spółka otrzymała całkowitą zapłatę w podanym w fakturze VAT lub fakturze pro forma terminie płatności.
  8. Nagrody zostaną wręczone Nabywcom najpóźniej do dnia 15 lipca 2022 r. za pokwitowaniem odbioru. W przypadku niemożności osobistego odbioru Nagroda zostanie Nabywcy doręczona za pomocą poczty kurierskiej z protokołem przekazania, który Nabywca zobowiązany jest podpisać i odesłać na adres siedziby Spółki.
  9. Nagrody są objęte gwarancją producenta, której termin biegnie od dnia nabycia Nagrody przez Spółkę. Wadliwe Nagrody muszą być zwrócone do Spółki razem z oryginalnym opakowaniem, bez którego nie będzie możliwa wymiana lub naprawa Nagrody.
  10. Nabywcy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Spółkę ich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Akcji promocyjnej. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
  11. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każdorazowa zmiana nastąpi przez ogłoszenie zmienionego Regulaminu w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin. Udział Nabywcy w Akcji promocyjnej oznacza akceptację przez niego zasad Akcji promocyjnej zawartych w niniejszym Regulaminie.
  12. Prawa i obowiązki Spółki oraz Nabywców określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie dane o Akcji promocyjnej przekazywane w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

18 miesięcy subskrypcji

18 miesięcy usługi subskrypcji zamiast standardowych 12 miesięcy przy zakupie Delphi, C++Builder i RAD Studio (Professional, Enterprise & Architect) . To 1,5 roku podczas którego będziesz otrzymywać wszystkie aktualizacje, patche oraz nowe wersje zakupionych narzędzi!

Więcej informacji ...

 1. Promocja jest ważna do 30 czerwca 2022 do g. 14:00 (liczy się godzina zaksięgowania wpłaty na konto BSC Polska)
 2. Promocja jest ważna przy zakupie nowych licencji Delphi / C++Builder / RAD Studio 11.1 Alexandria w wersji Professional, Enterprise oraz Architect (New User – Named user, Network Named, Concurrent)
 3. Promocja nie obejmuje licencji edukacyjnych oraz odnowień subskrypcji
 4. Firma Embarcadero zastrzega sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub odwołania promocji w każdym momencie jej trwania
 5. Możliwe jest dodanie dodatkowych ograniczeń w warunkach promocji

15% rabatu na Delphi, C++Builder i RAD Studio

Kup Delphi, C++Builder lub RAD Studio 11.1 Alexandria w wersji Professional, Enterprise oraz Architect i skorzystaj z 15% rabatu !

Więcej informacji ...

Warunki promocji:

 1. Promocja jest ważna do 30 czerwca 2022 do g. 14:00 (liczy się godzina zaksięgowania wpłaty na konto BSC Polska)
 2. Promocja jest ważna przy zakupie licencji Delphi, C++Builder lub RAD Studio 11.1 Professional, Enterprise i Architect (Named user, network named oraz concurrent)
 3. Promocja nie obejmuje licencji edukacyjnych, odnowień subskrypcji oraz licencji C++Builder Pro Term
 4. Embarcadero zastrzega sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub odwołania promocji w każdym momencie jej trwania.
 5. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w warunkach promocji.