Bezpłatne narzędzia dla programistów RAD

Oprócz wersji płatnych Embarcadero Technologies ma także w swojej ofercie bezpłatne narzędzia i rozwiązania wspierające programistów w dostarczaniu nowoczesnych aplikacji.

Delphi Community Edition

Delphi Community Edition – darmowa wersja Delphi jest w pełni funkcjonalnym środowiskiem IDE do tworzenia aplikacji iOS, Android, Windows oraz macOS (licencja wprowadza jednak ograniczenia w komercyjnym korzystaniu ze środowiska – sprawdź szczegóły). Delphi w wersji Community Edition zawiera edytora kodu oraz wydajne narzędzia do debugowania, pozwala także na łączenie się z popularnymi lokalnymi bazami danych oraz umożliwia wykorzystanie w tworzonych aplikacjach funkcjonalności Bluetooth i IoT. Pakiet zawiera wizualnego projektanta UI wspierającego tworzenie rozwiązań zgodnych z założeniami „pixel perfect” oraz zgodnych ze zróżnicowanymi specyfikacjami poszczególnych platform systemowych.

  • Pobierz Delphi Community Edition
  • Dowiedź się więcej o Delphi Community Edition

C++Builder Community Edition

C++Builder Community Edition – darmowa wersja C++Builder jest w pełni funkcjonalnym środowiskiem IDE do tworzenia aplikacji C++ dla platform iOS, Android, Windows oraz macOS (licencja wprowadza jednak ograniczenia w komercyjnym korzystaniu ze środowiska – sprawdź szczegóły). C++Builder w wersji Community Edition zawiera edytora kodu oraz wydajne narzędzia do debugowania, pozwala także na łączenie się z popularnymi lokalnymi bazami danych oraz umożliwia wykorzystanie w tworzonych aplikacjach funkcjonalności Bluetooth i IoT. Pakiet zawiera wizualnego projektanta UI wspierającego tworzenie rozwiązań zgodnych z założeniami „pixel perfect” oraz zgodnych ze zróżnicowanymi specyfikacjami poszczególnych platform systemowych.

  • Pobierz C++Builder Community Edition
  • Dowiedź się więcej o C++Builder Community Edition

Kompilator C++Compiler

Embarcadero BCC32C C++ to wydajny kompilator wykorzystywany jako podstawa w rodzinie rozwiązań C++Builder.
Darmowa wersja kompilatora C++ dla C++Builder obejmuje wsparcie języka C++11, architekturę biblioteki Dinkumware STL (Standard Template Library) oraz kompletną bibliotekę Embarcadero C/C++ Runtime Library (RTL). W tej bezpłatnej wersji znajdują się także narzędzia C/C++ wywoływane z linii poleceń, w tym wysokiej wydajności linker oraz kompilator zasobów.

  • Pobierz Kompilator C++Compiler
  • Dowiedź się więcej o kompilatorze C++Compiler

FMX Stencils

The FireMonkey (FMX) Stencils pack improves designer and developer collaboration on multi-device design. FMX Stencils provides designers with visual assets that match UI controls and styles available in the FireMonkey framework, and can be used in design tools such as Balsamiq, Sketch, Photoshop, Illustrator and more.

REST Debugger

Rozwiązanie do badania, poznawania oraz integrowania usług RESTful web services z aplikacjami Delphi i C++Builder

  • Debudowanie usług Debug RESTful web services
  • łatwe prototypowanie aplikacji REST w Delphi lub C++Builder
  • Przydatne testy w czasie tworzenia aplikacji
  • Brak konieczności tworzenia kodu