RAD Studio 11.3 Alexandria – co nowego w IDE?

RAD Studio 11.3 Alexandria – co nowego w IDE?
7 marca 2023 BSCAdmin

Twórcy najnowszej wersji RAD Studio 11 Alexandria Release 3 (oznaczonej jako RAD Studio 11.3 Alexandria) skoncentrowali się w pierwszej kolejności na aspektach związanych z jakością samego środowiska i ulepszeniach w zakresie jego wydajności, stabilności i wygody użytkowania – elementach, na które zwracali uwagę użytkownicy logując się w portalu Quality Portal. Wersja 11.3 korzysta jednocześnie z przełomowych funkcji wprowadzonych w trzech poprzednich wydaniach RAD Studio 11 Alexandria.

RAD Studio 11.3 oferuje wsparcie dla nowszych wersji popularnych systemów operacyjnych, udostępnia nowy interfejs ToolsAPI, pozwalający na dostosowanie sposobu kolorowania kodu źródłowego w edytorze kodu, wprowadza nowy komponent uwierzytelniania biometrycznego dla platform mobilnych oraz szereg innych funkcji i ulepszeń.

Co nowego w RAD Studio 11.3

Dedykowane wsparcie dla najnowszych platform

RAD Studio 11.3 oferuje wsparcie dla nowych wersji systemów operacyjnych, umożliwiając  tworzenie natywnych aplikacji wykorzystujących specyficzne właściwości różnych platform. RAD Studio wspiera platformę iOS 16 (tylko Delphi), Android 13 i macOS Ventura – platformy, które zostały wprowadzone na rynek po premierze RAD Studio w wersji 11.2 (oprócz Ubuntu 22 i Windows Server 2022).

 

Zaktualizowany projektant VCL Form Designer oraz High DPI

RAD Studio 11.3 jest przygotowane do pracy z ekranami wysokiej rozdzielczości (High DPI). Ulepszono także projektanta formatek VCL Form Designer oraz poprawiono skalowanie niewizualnych komponentów zawartych w formatkach.

Inteligentniejszy edytor kodu

Edytor kodu w IDE ma teraz możliwość podświetlania wszystkich wyszukiwanych słów. Funkcja ta umożliwia podświetlanie w całym kodzie wybranego słowa, lub słowa, przy którym aktualnie znajduje się kursor.

Najnowsza wersja środowiska zawiera również nowy interfejs ToolsAPI do rysowania w edytorze kodu. Umożliwia on programistom swobodną personalizację edytora bez wpływu na jego stabilność.

Ulepszone funkcje Code Insight i DelphiLSP

Funkcja wglądu w kod aplikacji Delphi (Code Insight) została ulepszona dzięki wykorzystaniu protokołu DelphiLSP. Wprowadzone poprawki obejmują między innymi obszary uzupełniania kodu, Help Insight i nawigację. Silny nacisk położono na niezawodność środowiska, a także skoncentrowano się na tych obszarach, w których ta funkcjonalność nie była realizowana wcześniej.

Lepszy zestaw narzędzi

RAD Studio 11.3 jest dostarczane z nowym debugerem (opartym na LLDB) dla platform macOS Intel i Android 32-bit. Oznacza to, że wszystkie debugery Delphi i C++ dla platform innych niż Windows są obecnie oparte na LLDB.

RAD Studio 11.3 oferuje nowy proces poświadczeń dla systemu macOS, który został wprowadzony przez firmę Apple wraz z narzędziem XCode 14. Dla Windows podpisywanie kodu w IDE obejmuje teraz znaczniki czasu plików MSIX, a wykorzystanie sufiksów bibliotek $(Auto) działa również w projektach C++.

Wbudowane wersje bazy InterBase i wsparcie dla baz danych

RAD Studio jest dostarczane razem z niedawno wydaną wersją bazy danych InterBase 2020 Update 4 Developer oraz wersjami IBLite / ToGo.

Jednocześnie komponenty połączeniowe FireDAC pozwalają na bardziej wydajna współpracę z bazą PostgreSQL (są także w pełni kompatybilne z wersjami 14 i 15.1 bazy). W przypadku Oracle i innych baz danych, FireDAC umożliwia lepszą pracę z nazwami kolumn w nawiasach kwadratowych. Dla Linuxa wprowadzono wsparcie dla UTF8 w RTL (np. TStringField) i w DataSet w FireDAC.

Biometryczne uwierzytelnianie

W przypadku aplikacji mobilnych RAD Studio 11.3 (biblioteka FireMonkey) oferuje nowy komponent mobilnego uwierzytelniania biometrycznego. Ten komponent (o nazwie TBiometricAuth) umożliwia autoryzację korzystania z aplikacji lub niektórych określonych jej funkcji za pośrednictwem danych biometrycznych (np. Face ID na urządzeniach z systemem iOS lub odcisku palca na urządzeniach z systemem Android).

Integracja urządzeń mobilnych

Nową funkcją biblioteki FireMonkey, pozwalającą na lepszą integrację z urządzeniami mobilnymi jest nowy interfejs IFMXPhoneDialerListenerService, który został zaimplementowany dla systemu Android. Usługa przeznaczona jest do śledzenia zmian w obszarze usług dostarczanych przez system telefonu (Calls, Carrier, CallState).

Biblioteka FireMonkey została poddana licznym modyfikacjom i ulepszeniom, w tym dodano do niej wsparcie dla nowszych wersji systemów operacyjnych.

Technologie internetowe

Nowa wersja RAD Studio wprowadza ulepszone komponenty TMultipartContentParser, automatyczne odświeżanie tokenów (TOAuth2Authenticator), lepszą obsługę NestedElements (TRESResponseDataSetAdapter) oraz poprawki w RAD Server, SOAP i innych powiązanych podsystemach.

Lepsza ochrona

Ze względów bezpieczeństwa firma Embarcadero nie dostarcza już bibliotek DLL Subversion, ale zaleca użytkownikom instalowanie i utrzymywanie własnych bibliotek Subversion DLL po stronie klienta.

Poprawa jakości

Poprawa jakości obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem Delphi Code Insight dzięki wsparciu Delphi LSP, przygotowanie IDE do działania na urządzeniach wspierających standardy High DPI (od wersji 11.0) oraz ulepszone style VCL. Wprowadzono znaczące ulepszenia w kompilatorach i zestawach narzędzi, bibliotekach RTL Delphi i C++, VCL, FireMonkey, FireDAC i innych bibliotekach baz danych, dostępie do Internetu i usług, zarówno w przypadku środowiska Delphi, jak i C++Builder.

W RAD Studio 11.3 Alexandria zaimplementowano ponad 25 funkcji zgłoszonych poprzez użytkowników w portalu Quality Portal i naprawiono ponad 365 zgłoszonych błędów.