Promocja: bony na zakup książek i e-booków

Promocja: bony na zakup książek i e-booków
22 lipca 2020 BSCAdmin

Z okazji 24 rocznicy powstania BSC Polska do każdej zakupionej licencji Delphi, C++Builder i RAD Studio dodawaliśmy bony na zakup książek i e-booków
w księgarniach Grupy Helion.

Promocja zakończona.

Przy zakupie Delphi, C++Builder lub RAD Studio otrzymasz bon do wykorzystania w księgarniach należących do Grupy Helion!

Promocja obowiązywała od  2 do 14 grudnia 2020!

 • przy zamówieniu licencji narzędzia w wersji Professional – bon o wartości 100 zł brutto.
 • przy zamówieniu licencji narzędzia w wersji Enterprise – bon o wartości 200 zł brutto.
 • przy zamówieniu narzędzia w wersji Architect – bon o wartości 300 zł brutto.

Uwaga – suma nagród dla jednego klienta nie może przekroczyć 600 zł brutto.


Promocja dotyczy produktów zakupionych w okresie od 2 do 14 grudnia 2020. Promocja dotyczy narzędzi w wersjach Full System (promocja nie obejmuje narzędzi w wersjach edukacyjnych oraz odnowień subskrypcji).

Szczegółowe zasady udziału w promocji określa poniższy regulamin akcji promocyjnej: Promocja – bony na książki i e-booki. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem BSC Polska.

REGULAMIN PROMOCJI

Regulamin akcji promocyjnej „Promocja – bony na książki i e-booki”

  1. Akcja promocyjna organizowana jest przez BSC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 1 [dalej „Spółka”].
  2. Czas trwania Akcji promocyjnej to okres od dnia 2 grudnia 2020 do do dnia 14 grudnia 2020 r.
  3. Produkty objęte akcją promocyjną:
     1. Delphi 10.4.1 Professional / Enterprise / Architect
     2. C++Builder 10.4.1 Professional / Enterprise / Architect
     3. RAD Studio 10.4.1 Professional / Enterprise / Architect
  4. Promocja dotyczy narzędzi w wersjach Full System (promocja nie obejmuje narzędzi w wersjach edukacyjnych oraz licencji nabytych w ramach programu odnowień usługi subskrypcji).
  5. Akcja promocyjna polega na tym, iż kontrahent Spółki, który jest użytkownikiem końcowym produktów [dalej „Nabywca”], składa w Spółce zamówienie na produkt objęty promocją, za co otrzymuje – z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu – jako nagrodę bon podarunkowy do wykorzystania w księgarni on-line Helion.pl [dalej „Nagroda”].
     1. Przy zamówieniu produktów objętych promocją w wersji Professional Nabywca otrzymuje jako Nagrodę bon o wartości 100 zł brutto.
     2. Przy zamówieniu produktów objętych promocją w wersji Enterprise Nabywca otrzymuje jako Nagrodę bon o wartości 200 zł brutto.
     3. Przy zamówieniu produktów objętych promocją w wersji Architect Nabywca otrzymuje jako Nagrodę bon o wartości 300 zł brutto.
     4. Jako Nagrody mogą być wydawane także inne przedmioty o zbliżonej wartości rynkowej oraz funkcjonalności.
  6. Każdy zamówiony przez Nabywcę produkt spełniający warunki promocji uprawnia do otrzymania Nagrody. Z zastrzeżeniem jednak, iż Nabywca może otrzymać Nagrody o maksymalnej łącznej wartości 600 zł brutto w trakcie obowiązywania promocji. Po otrzymaniu nagród o maksymalnej wartości przez jednego Nabywcę w trakcie obowiązywania promocji, dalsze jego zakupy nie będą objęte promocją.
  7. Nagrody przysługiwać będą wyłącznie z tytułu zamówień złożonych w czasie trwania Akcji promocyjnej lub do wyczerpania puli Nagród, jeśli nastąpi to przed zakończeniem Akcji promocyjnej. O wyczerpaniu puli Nagród Spółka ogłosi w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin.
  8. Nagrodami honorowane będą wyłącznie zamówienia, które zostaną w całości zrealizowane. Przez zamówienie zrealizowane w całości rozumie się zamówienie, na które została wystawiona faktura i za które Spółka otrzymała całkowitą zapłatę w podanym w fakturze VAT lub fakturze pro forma terminie płatności.
  9. Nagrody zostaną przesłane Nabywcom w formie elektronicznej (plik pdf) na podany przez Nabywcę adres e-mail, najpóźniej do dnia 18 grudnia 2020 r.
  10. Szczegółowy regulamin korzystania ze sklepu on-line Helion.pl z wykorzystaniem bonów podarunkowych jest dostępny na stronie helion.pl
  11. Nabywcy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Spółkę ich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Akcji promocyjnej. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  12. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każdorazowa zmiana nastąpi przez ogłoszenie zmienionego Regulaminu w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin. Udział Nabywcy w Akcji promocyjnej oznacza akceptację przez niego zasad Akcji promocyjnej zawartych w niniejszym Regulaminie.
  13. Prawa i obowiązki Spółki oraz Nabywców określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie dane o Akcji promocyjnej przekazywane w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny