Jakie są rodzaje licencji?

Jakie są rodzaje licencji?
14 października 2020 BSCAdmin

Rodzaje licencji:

  • Licencja Named – licencja typu named jest imienną licencją przeznaczoną dla jednego, określonego użytkownika (tylko wskazany użytkownik może korzystać z produktu)
     
  • Licencja Network Named User – licencja typu named jest imienną licencją przeznaczoną dla jednego, określonego użytkownika (tylko wskazany użytkownik może korzystać z produktu). Wymagane jest połączenie stacji roboczych z serwerem licencyjnym ELS
     
  • Licencja Concurrent – licencja typu concurrent umożliwia zainstalowanie Produktu na dowolnej, uzasadnionej liczbie komputerów do których może mieć dostęp wielu użytkowników. Produkt może być wykorzystywany w dowolnej chwili czasu tylko przez tylu jednoczesnych użytkowników, ile zakupiono licencji Concurrent. Wymagane jest połączenie stacji roboczych z serwerem licencyjnym ELS.
     

Więcej informacji na stronie