Delphi + Python (seria warsztatów on-line)

Delphi + Python (seria warsztatów on-line)
13 grudnia 2022 Rafał Kędzierski

Część II
Delphi + Python = Python4Delphi

Webinar został przeprowadzony
9 grudnia 2022

Zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania biblioteki komponentów Python4Delphi, która, stanowiąc pewną abstrakcyjną warstwę pośrednią między kodem w Delphi, a kodem w języku Python, upraszcza ich wzajemną komunikację.

Przestawiona zostanie cała sekwencja przygotowania projektu: instalacja środowiska Python, przygotowanie środowiska wirtualnego, instalacja w nim wymaganych pakietów, wykorzystanie wariantu osadzonego Pythona (Windows embeddable package), instalacja biblioteki Python4Delphi oraz wykorzystanie jej w konkretnych zastosowaniach i krótki przegląd jej możliwości.

Cały proces zostanie pokazany na konkretnych przykładach, implementowanych na żywo w czasie spotkania.

Gdzie i Kiedy?

  • 9 grudnia 2022 (piątek)
  • g. 14:00 (75 minut)
  • udział bezpłatny
  • prowadzący: Tomasz Tyrakowski
  • prezentacja w języku polskim

 

Zobacz Nagrany Webinar

Link do repozytorium (materiały)

Część I
Delphi + Python: komunikacja bezpośrednia

Webinar został poprowadzony
25 listopada 2022

Przyjrzymy się komunikacji kodu w Delphi z kodem języka Python. Przedstawiona zostanie komunikacja z interpreterem języka Python za pomocą bezpośrednich odwołań do API C Pythona, poprzez funkcje z bibliotek dynamicznych tego środowiska.

Pokazany zostanie cały proces tworzenia aplikacji Delphi korzystającej z Pythona, począwszy od instalacji środowiska, przez tworzenie środowisk wirtualnych i instalację pakietów, po wykorzystanie wariantu osadzanego Pythona (Windows embeddable package) i komunikację z jego bibliotekami DLL.

Cały proces wyjaśniony zostanie na konkretnych przykładach, implementowanych na żywo w czasie spotkania

Gdzie i Kiedy?

  • 25 listopada 2022 (piątek)
  • g. 14:00 (75 minut)
  • udział bezpłatny
  • prowadzący: Tomasz Tyrakowski
  • prezentacja w języku polskim

 

Zobacz Nagrany Webinar

Link do repozytorium (materiały)

PROWADZĄCY

Tomasz Tyrakowski – Doktor informatyki z 23-letnim doświadczeniem w programowaniu w Delphi. Zawodowo zajmuje się rozwojem systemu typu ERP i migracjami danych, jest również trenerem w szkole programowania w zakresie Pythona, SQL i analizy danych. Od lat pasjonuje się językami programowania, ich konstrukcją i możliwościami. Hobbistycznie pisuje czasami gry na urządzenia mobilne.