Spokojne wakacje z Embarcadero

Spokojne wakacje z Embarcadero
21 lipca 2021 BSCAdmin

Wakacje coraz bliżej – przygotuj się do nich już teraz. Jak?

Przy zakupie narzędzi Embarcadero dostaniesz lokalizator Apple AirTag  / Samsung SmartTag lub głośnik Bluetooth JBL Go3 prezencie.

Zabierz je ze sobą na wakacje i ciesz się spokojem i bezpieczeństwem.

 

Apple AirTag

JBL GO 3

Galaxy SmartTag

Jak działa promocja?

Przy zamówieniu licencji narzędzia w wersji Professional, Enterprise lub Architect będziesz mógł wybrać który prezent chcesz dostać:

 • lokalizator Apple AirTag – zobacz więcej o lokalizatorach
 • lokalizator Samsung Smart Tag – zobacz więcej o lokalizatorach
 • bezprzewodowy głośnik JBL Go 3 – zobacz więcej o głośnikach

Uwaga – liczba nagród dla jednego klienta to maksymalnie 3 sztuki.


Promocja dotyczy produktów zakupionych w okresie od 8 do 18 czerwca  2021.

Promocja dotyczy narzędzi w wersjach Full System (promocja nie obejmuje narzędzi w wersjach edukacyjnych oraz odnowień subskrypcji). Szczegółowe zasady udziału w promocji określa poniższy regulamin akcji promocyjnej: Promocja – spokojne wakacje z Embarcadero 2021.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem BSC Polska.

Promocja - Spokojne wakacje z Embarcadero (regulamin)

Regulamin akcji promocyjnej „Spokojne wakacje z Embarcadero 2021”

  1. Akcja promocyjna organizowana jest przez BSC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 1 [dalej „Spółka”].
  2. Czas trwania Akcji promocyjnej to okres od dnia 8 czerwca 2021 do dnia 18 czerwca 2021 r.
  3. Produkty objęte akcją promocyjną:
     1. Delphi 10.4.2 Professional / Enterprise / Architect
     2. C++Builder 10.4.2 Professional / Enterprise / Architect
     3. RAD Studio 10.4.2 Professional / Enterprise / Architect
  4. Promocja dotyczy narzędzi w wersjach Full System (promocja nie obejmuje narzędzi w wersjach edukacyjnych oraz licencji nabytych w ramach programu odnowień usługi subskrypcji).
  5. Akcja promocyjna polega na tym, iż kontrahent Spółki, który jest użytkownikiem końcowym produktów [dalej „Nabywca”], składa w Spółce zamówienie na produkt objęty promocją, za co otrzymuje – z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu – wybraną przez siebie [dalej „Nagroda”].
     1. lokalizator Apple AirTag
     2. lokalizator Samsung Smart Tag
     3. bezprzewodowy głośnik JBL Go 3
     4. Jako Nagrody mogą być wydawane także inne przedmioty o zbliżonej wartości rynkowej oraz funkcjonalności.
  6. Każdy zamówiony przez Nabywcę produkt spełniający warunki promocji uprawnia do otrzymania Nagrody. Z zastrzeżeniem jednak, iż Nabywca może otrzymać łącznie maksymalnie 3 sztuki Nagrody w trakcie obowiązywania promocji. Po otrzymaniu maksymalnej liczby nagród przez jednego Nabywcę w trakcie obowiązywania promocji, dalsze jego zakupy nie będą objęte promocją.
  7. Nagrody przysługiwać będą wyłącznie z tytułu zamówień złożonych w czasie trwania Akcji promocyjnej lub do wyczerpania puli Nagród, jeśli nastąpi to przed zakończeniem Akcji promocyjnej. O wyczerpaniu puli Nagród Spółka ogłosi w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin.
  8. Nagrodami honorowane będą wyłącznie zamówienia, które zostaną w całości zrealizowane. Przez zamówienie zrealizowane w całości rozumie się zamówienie, na które została wystawiona faktura i za które Spółka otrzymała całkowitą zapłatę w podanym w fakturze VAT lub fakturze pro forma terminie płatności.
  9. Nagrody zostaną wręczone Nabywcom najpóźniej do dnia 9 lipca 2021 r. za pokwitowaniem odbioru. W przypadku niemożności osobistego odbioru Nagroda zostanie Nabywcy doręczona za pomocą poczty kurierskiej z protokołem przekazania, który Nabywca zobowiązany jest podpisać i odesłać na adres siedziby Spółki.
  10. Nagrody są objęte gwarancją producenta, której termin biegnie od dnia nabycia Nagrody przez Spółkę. Wadliwe Nagrody muszą być zwrócone do Spółki razem z oryginalnym opakowaniem, bez którego nie będzie możliwa wymiana lub naprawa Nagrody.
  11. Nabywcy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Spółkę ich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Akcji promocyjnej. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  12. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każdorazowa zmiana nastąpi przez ogłoszenie zmienionego Regulaminu w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin. Udział Nabywcy w Akcji promocyjnej oznacza akceptację przez niego zasad Akcji promocyjnej zawartych w niniejszym Regulaminie.
  13. Prawa i obowiązki Spółki oraz Nabywców określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie dane o Akcji promocyjnej przekazywane w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny