C++ Code Insight Update 11.1.5 już jest

C++ Code Insight Update 11.1.5 już jest
28 lipca 2022 BSCAdmin

11.1.5 – już jest najnowsza aktualizacja dla C++Builder i RAD Studio – „C++ Code Insight Update”

Embarcadero wprowadza na rynek aktualizację 11.1.5 „C++ Code Insight Update” dedykowaną użytkownikom C++Builder i RAD Studio. Aktualizacja koncentruje się na zmianach w C++ Code Insight i powiązanymi z nimi zmianami w funkcjonalności samego środowiska C++.

C++ Code Insight Update nie przynosi zmian w środowisku Delphi. Poza zmianami w obszarze Code Insight dla języka C++, wersja 11.1.5 jest identyczna pod względem funkcjonalności z wersją 11.1.

Wersja 11.1.5 zawiera szereg ulepszeń i poprawek, które docenią programiści C++ używający środowisk C++Builder i RAD Studio 11.1. Do najważniejszych poprawek należą: zwiększona wydajność, wyświetlanie wyników uzupełniania kodu, ulepszona nawigacja, a także naprawienie zgłaszanych błędów, w tym problemu z wykorzystaniem klasycznego kompilatora, problemów z zapisem wszystkich plików w projekcie oraz innych. Dostępnych jest również kilka nowych funkcji, w tym obsługa wielu opcji w nawigacji po kliknięciu identyfikatora z wciśniętym klawiszem Control, opóźnione indeksowanie w celu zmniejszenia wykorzystania procesora oraz trzecia opcja zachowania LSP Code Insight, pozwalająca na indeksowanie wszystkich plików we wszystkich projektach.

Embarcadero zaleca użytkownikom aktualizowanych środowisk zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą konfigurowania C++ Code Insight, w celu dostosowania jego działania do potrzeb Użytkowników i wymagań realizowanych projektów.

Aktualizację RAD Studio i C++Builder 11.1.5 C++ Code Insight Update można pobrać ze strony my.embarcadero.com, zarówno w trybie online, jak i offline (ISO).

Uwaga: w przypadku tworzenia aplikacji na platformę iOS i korzystaniu z PAServer’a, środowisko IDE może potrzebować ręcznej konfiguracji, aby pomóc PAServerowi „znaleźć” instalację języka Python. Zapoznaj się z sekcją „Dodatkowe kroki konfiguracji języka Python w systemie macOS” w pliku 11.1 Patch 1 readme. (Ponieważ 11.1.5 zawiera wszystkie poprawki wprowadzone do wersji 11.1, kroki konfiguracyjne zawarte w powyższym dokumencie są aktualne i mają zastosowanie także do najnowszej wersji IDE.)

Aktualizacja 11.1.5 C++ Code Insight Update jest kolejnym krokiem w celu wyjścia naprzeciw oczekiwaniom użytkowników narzędzi C++. Wierzymy, że zawarte w nowej wersji ulepszenia pozwolą na jeszcze wydajniejsze i łatwiejsze korzystanie z tego środowiska!