Zlot Programistów Delphi – wyklad 3 (21 wrzesnia 2023)

Prosimy o ocenę wykładu
Skala szkolna od 1 do 6 (1 ocena najniższa, 6 najwyższa)

czwartek, g. 13:00 – 14:15 (21 września)