Zlot Programistów Delphi – wyklad 2 (21 wrzesnia 2023)

Prosimy o ocenę wykładu
Skala szkolna od 1 do 6 (1 ocena najniższa, 6 najwyższa)

czwartek, g. 11:30 – 12:45 (21 września)