Zlot Programistów Delphi – wyklad 6 (21 wrzesnia 2023)

Prosimy o ocenę wykładu
Skala szkolna od 1 do 6 (1 ocena najniższa, 6 najwyższa)

środa, g. 18:00 – 19:15 (20 września)