Zlot Programistów Delphi – wyklad 5 (20 wrzesnia 2023)

Prosimy o ocenę wykładu
Skala szkolna od 1 do 6 (1 ocena najniższa, 6 najwyższa)

środa, g. 16:30 – 17:45 (20 września)