Zlot Programistów Delphi – wyklad 2 (20 wrzesnia 2023)

Prosimy o ocenę wykładu
Skala szkolna od 1 do 6 (1 ocena najniższa, 6 najwyższa)

środa, g. 11:15 – 12:30 (20 września)