Zlot Programistów Delphi 2023 – wykład 1 (20 września)

Prosimy o ocenę wykładu
Skala szkolna od 1 do 6 (1 ocena najniższa, 6 najwyższa)

środa, g. 10:00 – 11:00 (20 września)