Zlot Programistów Delphi 2023 – agenda


Agenda zlotu 2023

Poznaj tematy prezentowane na Zlocie w 2023 roku

20 WRZEŚNIA – DZIEŃ PIERWSZY

10:00 - 11:00

Otwarcie Zlotu – Delphi 11.3 Alexandria i dalej

Podczas otwarcia Zlotu zostaną krótko omówione sprawy organizacyjne (BSC Polska). W części głównej wykładu Antonio Zapater (Embarcadero) omówi nowości w wersji 11.3 Alexandria oraz plany rozwoju Delphi i innych narzędzi Embarcadero, wchodzących w skład portfolio rozwiązań IDERA.

Język wykładu – angielski


Antonio Zapater
Embarcadero Technologies

11:15 - 12:30

Tworzenie gier z wykorzystaniem Castle Game Engine

Castle Game Engine ( https://castle-engine.io/ ) to otwarty (darmowy i open-source) silnik do tworzenia gier 2D i 3D. Silnik zawiera edytor do komponowania światów 2D i 3D oraz daje możliwość programowania logiki gier używając Pascala. Chciałbym przybliżyć słuchaczom możliwości silnika, zarówno do tworzenia gier jak i wizualizacji 3D w aplikacjach użytkowych, na wiele platform (desktop, mobilem, console). Chciałbym także opowiedzieć o planach, w szczególności o nowych platformach (web oraz VR).


Michalis Kamburelis
Castle Game Engine

 

12:45 - 14:00

DataBase Studio – kompletne środowisko do programowania aplikacji bazodanowych FirebirdSQL stworzone w Delphi.

Podczas wykładu zostanie zaprezentowane kompletne środowisko napisane w Delphi do tworzenia aplikacji bazodanowych. Pokażemy:

– jak wygląda szkielet bazy danych dla silnika aplikacji,
– jak szybko tworzy się CRUD,
– jak szybko wprowadza się zmiany w aplikacji,
– jak pisać skrypty, dodawać akcje czyli tworzyć interakcje z użytkownikiem,
– przykładową aplikację stworzoną w środowisku w oparciu o silnik FirebirdSQL.


Grzegorz Żyła
ECLSOFT

14:00 - 15:00

Lunch w restauracji hotelowej

15:00 - 16:15

RAD Server: Publish your own REST APIs the RAD way

Use RAD Server and FireDAC to connect to Enterprise data and share it rapidly via a secure fully featured MEAP that can be deployed on Windows or Linux ready for use on any device or platform. używać.

Język wykładu – angielski


Antonio Zapater
Embarcadero Technologies

16:30 - 17:45

Psychologiczne aspekty pracy programisty

Jak zostać nie tylko programistą, ale świetnym programistą? Jak używać mózgu tak, żeby odwdzięczył się produktywnością? Jak podejść do swojej pracy, aby zachować równowagę, zadbać o własny dobrostan i uniknąć wypalenia zawodowego? Porozmawiamy o tym wszystkim – i nie tylko o tym. Bo nie samym kodem człowiek żyje.


Mikołaj Milewski
Tietoevry

18:00 - 19:15

Testy jednostkowe – po co, dlaczego, jak i kiedy?

Dla osób które jeszcze nie piszą testów jednostkowych lub dopiero zaczęli i stawiają pierwsze kroki.

Bazując na swoim doświadczeniu chciałbym przekonać uczestników wykładu do testów jednostkowych. Może trochę bardziej od strony filozoficznej, ale popartej doświadczeniem. Pokażę na prostym przykładzie kod nietestowalny i po refaktoryzacji. Omówię jak to zrobiłem. Pokażę testy jednostkowe i to jak one wyłapują błędy.

Opowiem jak można zacząć pisać testy jednostkowe i po co one są. Dlaczego mamy je pisać, jak pisać i kiedy to robić? Przede wszystkim chciałbym odpowiedzieć na pytanie: czy mamy na to czas oraz dlaczego powinniśmy ten czas znaleźć.


Adam Żukowski
Raks

21 WRZEŚNIA – DZIEŃ DRUGI

09:45 - 11:00

Adding mobile support to existing RAD Studio applications

Discover the basics of mobile development with RAD Studio, and how you can quickly and easily add mobile to any desktop application today using FireMonkey!

Język wykładu – angielski


Antonio Zapater
Embarcadero Technologies

11:30 - 12:45

The Rumble in the Jungle czyli Delphi vs Xcode

Zaprezentujemy krótkie, ale nietrywialne projekty aplikacji mobilnych dla iOS wykonane za pomocą Delphi w Object Pascalu, a następnie porównamy je z natywnymi wersjami opracowanymi za pomocą środowiska Xcode i języka Swift.

Zastanowimy się, który model tworzenia oprogramowania jest bardziej elastyczny, poszukamy zalet i wad, bo takie też na pewno się znajdą. Zmierzymy też, czy aplikacje różnią się wydajnością. Ocenimy jakość zaprojektowanej interakcji z użytkownikiem i jej zgodność ze standardami. Faworyt tego pojedynku może być tylko jeden, ale jaki będzie ostateczny werdykt?


Zdzisław Sroczyński
Caprisoft

 

13:00 - 14:15

OLTypes – typy proste innego typu 

– Delphi jest super. Co mi w nim przeszkadza i jak sam sobie pomogłem
– Nullable types: kiedy są przydatne
– Realizacja nullable types w Delphi: jak przechowywany jest NULL w OLTypes
– Przykłady użycia OLTypes: OLDate, OLInteger, OLBoolean, OLString
– Do czego OLTypes się nie nadają?
– Co tracimy używając OLTypes zamiast typów standardowych
– Dyskusja….


Michał Rajewicz
OproLab / IT.Norcom

14:20 - 14:50

Sesja kończąca Zlot Programistów Delphi 2023. Losowanie nagród i podsumowanie ankiet zlotowych.

14:50 - 15:40

Lunch w restauracji hotelowej