Zlot Programistów Delphi 2022 – agenda


Agenda zlotu 2022

Poznaj tematy prezentowane na Zlocie w 2022 roku

6 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ PIERWSZY

10:00 - 11:00

Otwarcie Zlotu – Delphi 11.2 Alexandria i dalej

Podczas otwarcia Zlotu zostaną krótko omówione sprawy organizacyjne (BSC Polska). W części głównej wykładu  Stephen Ball (Embarcadero) pokaże nowości w wersji 11.2 Alexandria oraz plany rozwoju Delphi i innych narzędzi Embarcadero, wchodzących w skład portfolio rozwiązań IDERA.

Język wykładu – angielski


Stephen Ball
Embarcadero Technologies

11:15 - 12:30

Delphi+ czyli łączenie kodu

Ostatnio nośnym tematem staje się łączenie kodu w Delphi z kodem w Pythonie. W ramach tego wykładu przyjrzymy się nieco dokładniej, na czym faktycznie polega łączenie kodu z różnych języków i kompilatorów, jakie problemy można napotkać i jak sobie z nimi radzić. Przykłady obejmować będą łączenie kodu Delphi z kodem C, C++, Go, i Python. Wyjaśnione zostanie kluczowe w tym zagadnieniu pojęcie ABI (application binary interface) i składające się na nie konwencje wywołań oraz reprezentacje danych. Odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego łączenie Delphi z C jest łatwe, ale z C++ zwykle jest już trudne, oraz jak można konstruować odpowiednie biblioteki sprzęgające ze sobą kod w różnych językach.


Tomasz Tyrakowski
SOL-System

 

12:45 - 14:00

Proszę czekać… Trwa przygotowanie…

O tym, jak obchodzić się z użytkownikiem, by pomimo czasochłonnych operacji, ustrzec się skarg na niedziałający program, otoczenie przed siarczystą mową, a klawiaturę przed dekompozycją na 105 elementów.


Dawid Najgiebauer
Proman

14:00 - 15:00

Lunch w restauracji hotelowej

15:00 - 16:15

Aplikacje wielowarstwowe + mikro-serwisy + REST

Łączenie aplikacji wielowarstwowych tworzonych w RAD Studio i mikro-serwisów jest obecnie coraz bardziej popularne. Kluczowym elementem umożliwiającym to połączenie jest architektura REST.
Podczas wykładu dowiemy się, jak dołączyć interfejsy RESTful APIs do istniejącego kodu źródłowego w Delphi/C++Builderze i jak ich zdalnie używać.

Język wykładu – angielski


Stephen Ball
Embarcadero Technologies

16:30 - 17:45

Webhooki z poziomu Delphi na przykładzie zastosowań komunikacji przez chmurę

Podczas wykłady pokażemy:

– tworzenie własnej bramki SMS’owej – koszt SMS’a wg stawki z własnego telefonu/karty
– integrację z OneNote – szybkie tworzenie notatek
– wysyłanie maili/powiadomień z własnego konta gmail.com
– możliwość integracji z własnymi urządzeniami elektronicznymi na mikrokontrolerach


Mirosław Kardaś
Atnel

 

18:00 - 19:15

Rozszerzanie funkcjonalności komponentów/klas, szkoła Falenicka czy Otwocka?

Każdy programista natknął się na sytuację, gdy używając nawet najprostszego komponentu czegoś w nim mu brakuje. Małej wisienki na torcie, jednej małej metody, funkcji czy tej jednej, jedynej, tak niezbędnej małej właściwości … Ci ze szkoły Falenickiej od razu piszą nowy komponent, Ci z Otwockiej tworzą class helpery, Czy to są jedyne szkoły? Czy słyszeliście o przechwytywaczach? Jeżeli nie, to zachęcam do podejścia szkoły Zielonogórskiej ;-). Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe różnice między szkołami, a także praktyczne zastosowanie w (prostych) przykładach przechwytywaczy.


Marcin Moszkowicz
Geometra

 

7 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ DRUGI

10:00 - 11:15

Tworzenie aplikacji mobilnych w Delphi

Smartfony są wszędzie! Klienci oczekują, że dostarczane przez Ciebie aplikacje też tam są! Podczas wykładu dowiemy się, jak w Delphi tworzyć aplikacje na urządzenia mobilne, omówimy kilka wskazówek i „tricków” dotyczących tworzenia aplikacji mobilnych oraz zobaczymy, jak istniejący kod źródłowy można wykorzystać na innych platformach!

Język wykładu – angielski


Stephen Ball
Embarcadero Technologies

11:30 - 12:45

Responsywne interfejsy użytkownika dla ekranów wysokiej rozdzielczości

Popularność ekranów wysokiej rozdzielczości (HDPI) i wdrożenie skalowania interfejsu użytkownika w systemie Windows wymusza na projektantach aplikacji dostosowanie własnych aplikacji do współczesnych wymagań. W jaki sposób Delphi zapewnia wsparcie dla tego procesu?

Demonstracja automatycznego skalowania i pozycjonowania standardowych kontrolek, obsługi zdarzeń związanych ze zmianą rozdzielności, obsługi wielu ekranów. Wykorzystanie komponentów ułatwiających przygotowanie i obsługę elementów graficznych przypisanych do kontrolek. Efektywne projektowanie lub uaktualnianie aplikacji tak, aby były zgodne z technologią HDPI. Przykłady dla klasycznej biblioteki VCL oraz FMX.


Zdzisław Sroczyński
Caprisoft

13:00 - 14:15

Praktycznie o DDD – czyli jak nam developerom może pomóc wiedza klienta

DDD jest podejściem, które zakłada jak najwierniejsze odwzorowanie wiedzy biznesowej w kodzie. Zobacz jak łatwo możesz uniknąć niektórych problemów technicznych i (co czasem istotniejsze) problemów w komunikacji z istotami nietechnicznymi.

Wykład ma na celu pokazać jak i dlaczego warto organizować kod wokoło pojęć z dziedziny biznesu. Uczestnikom zostaną przedstawione praktyczne przykłady różnic kodu (i struktur sql) przed i po zastosowania DDD.


Marcin Lesiński
forest-stud.io

 

14:15 - 15:00

Lunch w restauracji hotelowej

15:00 - 15:45

Sesja kończąca i podsumowująca Zlot Programistów Delphi 2022