szkolenie Programowanie w Delphi

Programowanie w Delphi

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauka profesjonalnego posługiwania się środowiskiem Delphi do tworzenia zaawansowanych interfejsów użytkownika do celów biznesowych.

 

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • działania środowiska,
 • nowości w najnowszych jego wersjach,
 • zasad budowy aplikacji z komponentów,,
 • związków między platformą komponentową VCL a interfejsem systemowym Win32 API,
 • programowania obiektowego i zdarzeniowego,
 • wydajnego budowania interfejsów użytkownika,
 • wykorzystania różnego rodzaju kontrolek w tym: graficznych i bazodanowych,
 • wyszukiwania i usuwania błędów w aplikacjach,
 • budowania nowocześnie wyglądających interfejsów użytkownika,
 • dobrych praktyk tworzenia aplikacji w Delphi.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • programistów znających i wykorzystujących język Pascal,
 • programistów Delphi chcących pogłębić swoją wiedzę,
 • programistów znających inne języki programowania i pragnących poznać środowisko Delphi

Plan szkolenia (agenda)

Tworzenie aplikacji w Delphi

 • Wprowadzenie do Delphi
  Elementy środowiska, opcje konfiguracji. Składniki projektu, rodzaje projektów, formatki, kod źródłowy. Programowanie zdarzeniowe. Efektywne programowanie: skróty klawiszowe i funkcje refactoringu.
 • Zasady budowy interfejsu użytkownika (GUI)
  Przegląd komponentów VCL oraz możliwości Win32 API. Menu aplikacji, menu kontekstowe, menu typu Ribbon. Różne rodzaje interfejsów użytkownika. Wykorzystanie ramek (TFrame) do budowy GUI. Warstwa kontrolera i definiowanie akcji. Zaawansowane użycie komponentów, np. tryb „Owner Draw”.
 • Programowanie obiektowe
  Klasy dostępne w pakiecie. Dynamiczne tworzenie formatek i kontrolek. Obiektowe kontenery: TStringList, TList. Zastosowanie dziedziczenia i polimorfizmu.
 • Testowanie i wdrażanie aplikacji
  Krokowe śledzenie działania aplikacji, inspekcja zmiennych, analiza stosu wywołań. Zastosowanie i parametry pułapek. Techniki diagnozowania błędów. Testy jednostkowe DUnit.

Aplikacje bazodanowe

 • Zbiory danych
  Przegląd możliwości. Zbiór danych i możliwości obiektu DataSet. Źródła danych dla DataSet-ów. Komponent ClientDataSet. Operacje na danych, pola wyliczeniowe oraz relacyjne (lookup), definiowanie układu master-detail. Obsługa zdarzeń zbiorów danych. Filtrowanie. Sortowanie z wykorzystaniem indeksów.
 • Interfejs aplikacji bazodanowej
  Komponent TDataSource. Wizualne kontrolki do prezentacji danych: siatka danych TDBGrid, kontrolka TDBLookupComboBox. Kontrola i walidacja danych

Tematy fakultatywne

 • Przegląd tematów zaawansowanych
  W zależności od zainteresowania uczestników pod koniec szkolenia zostaną omówione wybrane tematy z zakresu: diagramy TChart, raportowanie, pakiety BPL, programowanie wielowątkowe, praca z serwerami SQL, obsługa XML-i, komunikacja sieciowa TCP/IP, tworzenie serwerów aplikacyjnych DataSna

Zgłoszenie

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie

Warunki szkolenia

Czas:  4 dni
Cena:  3 200 zł + 23% VAT

Podczas szkolenia kursanci korzystają ze swoich komputerów. Jeśli uczestnik szkolenia chce korzystać z komputera BSC Polska konieczna jest dopłata w wysokości 140 zł (+ VAT) do ceny szkolenia.

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • RAD Studio (wersja XE8 lub nowsza)
 • serwer SQL: InterBase
 • B Console / IB Expert

Wymagania wstępne

 • Podstawowa znajomość składni języka Pascal lub Delphi
 • Wiedza algorytmiczna i programistyczna: zmienne, pętle, warunki, procedury
 • Zalecane: doświadczenie przy tworzeniu aplikacji biznesowych w dowolnym języku
 • Znajomość systemu Windows

Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska – autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • od 6 do 8 osób