szkolenie Nowoczesne podejście do programowania w Delphi

Nowoczesne podejście do programowania w Delphi

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami nowoczesnego tworzenia projektów Windows VCL Application.

Od czasu powstania Delphi oraz wprowadzania w nim metodyki tworzenia aplikacji przez prototypowanie minęło już prawie 20 lat. Podejście wizualne i komponentowe do dzisiaj jest bardzo wygodne przy realizacji niektórych zadań. Przez ostatnie lata praktyki te uległy jednak ogromnym zmianom, a podejście obiektowe do rozwoju i utrzymania systemów informatycznych stało się modelem dominującym, spychając paradygmat komponentowy na margines. Szkolenie ma zapoznać uczestników jak wykorzystać ogólnie przyjęte zasady tworzenia systemów informatycznych przy budowaniu i rozwoju klasycznych projektów Windows VCL w Delphi.

Podczas szkolenia pokażemy jak podejść do modernizacji w sposób ewolucyjny, tak aby stopniowo i bez większych rewolucji przekształcać duże projekty oparte na kodzie zdarzeniowym w bardziej nowoczesne systemy zorganizowane obiektowo.

 

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • Budowy wydajnych aplikacji dla serwerów SQL oraz projektowania interfejsu użytkownika dostosowanego do architektury klient-serwer,
 • Uaktualnia obowiązujących trendów projektowania systemów;
 • Wykorzystania repozytorium Git;
 • Kodowania w wersji zespołowej. Pracy w parach;
 • Dzielenia się kodem źródłowym i pracy z cudzym kodem;
 • Sposobu realizacji i wartości przeglądów kody źródłowego;
 • Organizacji warsztatu pracy programisty;
 • Dobrych praktyk refaktoryzacji kodu;
 • Efektywnego wykorzystania typów generycznych i metod anonimowych;
 • Tworzenia kodu re-używalnego i odpornego na błędy;
 • Kodowania zgodnie z praktykami czystego kodu;
 • Tworzenia kodu solidnego, czyli zorganizowanego obiektowo, w którym zależności jest niewiele, a obiekty są luźno powiązane ze sobą, co pozwala na ich łatwe włączanie, wyłączanie i zastępowanie;
 • Wykorzystania architektury MVC, czyli Model-View-Controller;
 • Łączenia zasady programowania obiektowego z interfejsem obiektowym budowanym nadal w sposób komponentowy oparty o zdarzenia;
 • Modernizacji dużych i skomplikowanych projektów VCL z klasycznej architektury komponentowej do nowocześniejszej architektury obiektowej;
 • Tworzenia testów jednostkowych i zarządzania nimi;
 • Wstawiania zaślepek, czyli obiektów symulujących działanie bardziej skomplikowanych modułów do celów testowania.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • programistów Delphi, którzy od wielu lat tworzą aplikacje VCL z bogatym interfejsem użytkownika GUI;
 • programistów którzy chcą unowocześnić swój warsztat pracy;.
 • kierowników zespołów, którzy chcą zaplanować proces modernizacji.

Plan szkolenia (agenda)

 1. Wprowadzenie
  • Praca z Git. Zdalne i lokalne repozytorium.
  • Tworzenie gałęzi, rozgałęzienia i scalanie gałęzi.
  • Wykorzystanie Git++ (GitHub, GitLab, tid.): zgłaszanie poprawek, przeglądy kodu źródłowego, akceptowanie zmian, dyskusje online i dokumentowanie kodu, zgłaszanie poprawek do kodu i planowanie ulepszeń kodu źródłowego.
 2. Separacja modułów danych i odcinanie zbędnych zależności
 3. Zasady czystego kodu
  • Czyszczenie dużych i zaniedbanych projektów
  • Nazewnictwo i formatowanie kodu
  • Złe zapachy kodu.
  • Stosowanie Class Helpers.
  • Definiowanie klas i użycie kolekcji (zastępowanie TStringList typami generycznymi).
  • Refaktoryzacja istniejącego kodu.
  • Zastosowanie obiektowości, aby zwiększyć reużywalność kodu. Separacja samodzielnych podsystemów.
 4. Praktyki kodu solidnego
  • Dobre praktyki programowania obiektowego
  • Zastosowanie interfejsów do odcinania zależności między obiektami
  • Prawo Demeter (Law Of Demeter)
  • Wstrzykiwanie zależności i kontenery wstrzykiwania
  • Singleton i fabryki produkujące obiekty
  • Zasady SOLID
  • Szyna powiadamiania obiektów – Event Bus
  • Wzorce Gang of Four (przegląd wybranych wzorców)
  • Automatyczne testowanie kodu.
  • Testy jednostkowe, autonomizacja kodu (code decoupling)
  • Zaślepki (mocks)
 5. Zalety nowoczesnej architektury w akcji (po migracji przykładowego projektu)
  • Łatwiejszy rozwój projektu
  • Większa reużywalność kodu
  • Automatyczna kontrola bezpieczeństwa przez testy jednostkowe
  • Wykorzystanie kodu w architekturze wielowarstwowej
  • Przenoszenie kodu do aplikacji mobilnych w FireMonkey

Warunki szkolenia

Czas:  4 dni
Cena:  3 200 zł + 23% VAT

Podczas szkolenia kursanci korzystają ze swoich komputerów. Jeśli uczestnik szkolenia chce korzystać z komputera BSC Polska konieczna jest dopłata w wysokości 140 zł (+ VAT) do ceny szkolenia.

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • RAD Studio (wersja XE8 lub nowsza)
 • Git
 • Konto na GitHub
 • Inne narzędzia i biblioteki instalowane w czasie szkolenia (rozwiązania Open Source)

Wymagania wstępne

 • Znajomość Delphi
 • Doświadczenie w tworzeniu rozbudowanych aplikacji VCL dla Windows
 • Założenie darmowego konta w serwisie http://github.com

Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska – autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • od 6 do 8 osób