szkolenie Fast report – nowoczesne raportowanie

Fast Report – nowoczesne raportowanie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników nowoczesnych metod tworzenia raportów, z wykorzystaniem dynamicznie zmienianych szablonów przy wykorzystaniu komponentów Fast Report..

Uczestnicy zyskają wiedzę w zakresie:

 • Komponentów programistycznych pakietu Fast Report,
 • Możliwości i zachowania się obiektów tekstowych na projektowanych raportach,
 • Własności pasków (band) zawierających obiekty w projektowanych raportach,
 • Budowy raportów korzystających z różnych źródeł danych,
 • Projektowania raportów z danymi w układzie master-detail,
 • Projektowania raportów bazujących na danych zagregowanych,
 • Generowania raportów zawierających zaawansowane obiekty takie jak: grafikę, wykresy, kody kreskowe, tabele,
 • Dynamicznego tworzenia w aplikacji bazowej wzorca raportu z kodu (Delphi/C++) oraz modyfikacji już stworzonego raportu,
 • Utrwalania wzorców raportów w relacyjnej bazie danych oraz ładowania ich do silnika raportowego,
 • Projektowania raportów generujących wielowymiarowe kostki danych (CrossTabs) do analizy dużej ilości powtarzalnych danych,
 • Tworzenia skryptów dynamicznie modyfikujący raport dzięki silnikowi FastScript,
 • Obsługi zdarzeń wywoływanych przez raporty,
 • Zaprojektowania i wykorzystania okien dialogowych w raportach do pobierania zakresów oraz wyboru parametrów przed wydrukiem raportu.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Programistów Delphi i C++Builder tworzących aplikacje dla serwerów SQL i pragnących w sposób bardziej elastyczny zorganizować moduły raportujące
 • Projektantów raportów posiadających niewielkie umiejętności programistyczne (wymagana podstawowa umiejętność analizy prostych algorytmów)

Plan szkolenia (agenda)

Wprowadzenie do raportowania za pomocą Fast Report

 • Idea budowy raportów – wzorzec, silnik, gotowy raport
 • Projektant raportów – umówienie interfejsu użytkownika
 • Przegląd obiektów bazowych z jakich projektowane są raporty
 • Główny komponent silnika raportowego TfrxReport
 • Wewnętrzne obiekty pakietu FastReport oraz hierarchia ich klas

Projektowanie raportów

 • Wyliczanie wyrażeń przez FastReport
 • Użycie funkcji w wyrażeniach
 • Deklarowanie, modyfikacja i wykorzystanie zmiennych na raportach
 • Pasma raportowe, czyli projektowanie raportów przy pomocy Band
 • Pobieranie danych z aplikacji bazowej oraz autonomiczne definiowanie połączeń w technologii dbExpress. Dodawanie zapytań SQL i pobieranie danych. Zamiana autonomicznych źródeł danych na źródła dostarczone przez programistów w aplikacji bazowej
 • Omówienie obiektu tekstowego TfrxMemoView: położenie, wyrównanie, przycinanie, dopasowanie wymiarów
 • Dobre praktyki projektowania raportów

Raporty z danymi

 • Projektowanie zaawansowanych raportów z wielopoziomowymi danymi zależnymi w układzie master-detail – raporty wielokrotnie złożone
 • Wykorzystanie w projektancie raportów paska nagłówka i stopki dla każdego z poziomów
 • Ograniczanie ilości danych generowanych przez silnik raportujący
 • Rozdzielanie zagregowanych danych dzięki bandom grupującym
 • Omówienie działania funkcji podsumowujących sekcje danych lub strony danych
 • Wizualizacja pól BLOB zawierających grafikę w formacie JPEG

Praca z raportami przez użytkownika końcowego

 • Wykorzystanie komponentu TfrxDesigner
 • Wbudowanie projektanta raportów w aplikacje i umożliwienie korygowania wzorca przez użytkownika końcowego
 • Wersjonowanie wzorców raportowych
 • Przywracanie raportu bazowego
 • Utrwalanie raportów w relacyjnych bazach SQL oraz w chmurze
 • Eksportowanie gotowych raportów jako dokumentów PDF
 • Generowanie plików zgodnych z arkuszem Excel do dalszej obróbki danych

Rozszerzone możliwości projektowania raportów

 • Generowanie podstawowych kodów kreskowych dla skanerów kodów kreskowych (standardy: Code 25 – Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13)
 • Wykresy raportach
 • Paski pionowe – drukowane w poziome od lewa do prawa
 • Podraporty (ang. subreports)
 • Tabele
 • Raporty wielokolumnowe
 • Generowanie szkieletu raportu przez programistów w aplikacji bazowej lub modyfikacja istniejącego wzorca

Tworzenie skryptów w raportach

 • Wprowadzenie do silnika skryptowego FastScript,
 • Zmienne silnika skryptowego oraz znaczenie typów w FastReport,
 • Tworzenie podstawowych algorytmów,
 • Zdarzenia silnika raportującego: zdarzenia przed i po wydruku dla pasków oraz dla obiektów,
 • Inne ważne zdarzenia możliwe do oprogramowania w czasie generowania raportu,
 • Własności silnika raportującego dostępne w skryptach, wykorzystanie trybu dwu przebiegowego generowania raportów,
 • Zaawansowane możliwości skryptów FastScript

Interakcja z użytkownikiem przed wydrukiem raportu

 • Projektowanie formatek i wykorzystywanie formatek do zbierania parametrów startowych od użytkownika,
 • Podstawowe wykorzystanie formatek bez tworzenia algorytmów skryptowych
 • Wykorzystanie w formatach skryptów do weryfikacji wprowadzonych danych lub do dynamicznej modyfikacji raportu.

Zgłoszenie

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie

Warunki szkolenia

Czas:  3 dni
Cena:  2 400 zł + 23% VAT

Podczas szkolenia kursanci korzystają ze swoich komputerów.
Jeśli uczestnik szkolenia chce korzystać z komputera BSC Polska konieczna jest dopłata w wysokości 150 zł netto (+23% VAT) do ceny szkolenia.

Wykorzystywane narzędzia i platformy

 • RAD Studio
 • InterBase, FireBird
 • SQL Server Express
 • komponenty Fast Report

Wymagania wstępne

 • Projektanci
  – system Windows 7 lub nowszy
 • Programiści:
  – RAD Studio (wersja XE8 lub nowsza)
  – Fast Report 5 VCL (lub 6 VCL) w wersji komercyjnej lub testowej

Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska – autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

 • Prezentacje
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia realizowane przy stanowiskach komputerowych

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Komplet materiałów biurowych

Wielkość grupy

 • od 6 do 8 osób