Delphi Bootcamp: Tworzenie aplikacji mobilnych

Delphi Bootcamp: Tworzenie aplikacji mobilnych

Zapraszamy do udziału w najnowszym kursie dla programistów Delphi.

Delphi Bootcamp to intensywne szkolenie on-line, którego celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania aplikacji mobilnych w Delphi.

Szkolenie składa się z połączonych części: wykładowej, konsultacyjnej oraz części, podczas której kursanci samodzielnie wykonują zadania i projekty przygotowane przez trenera.

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Budowa aplikacji mobilnych w Delphi: wymagania i możliwości;
  • Wykorzystanie istniejącej już bazy kodu;
  • Projektowanie UI/UX dla urządzeń mobilnych (z uwzględnieniem specyfiki Google Android i Apple iOS);
  • Uruchamianie, testowanie i debugowanie;
  • Publikowanie aplikacji w sklepach AppStore i PlayStore;
  • Aplikacje sieciowe i bazodanowe – komunikacja z usługami REST;
  • Wykorzystanie czujników urządzeń mobilnych oraz zewnętrznych bibliotek;
  • Budowanie nieblokującego się interfejsu zgodnie z wymogami platform mobilnych;
  • Efekty graficzne i multimedia;
  • Współpraca z aplikacjami desktopowymi.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Architektura Firemonkey/FMX, różnice i podobieństwa w porównaniu do innych rozwiązań wieloplatformowych;
 2. Różnice między Firemonkey/FMX a VCL, proste aplikacje, wieloplatformowość, style/StyleBook, projekty dla różnych formatów urządzeń, mobilepreview;
 3. Konfiguracja środowiska pracy dla iOS, wprowadzenie do xcode, certyfikaty, obsługa urządzeń testowych, instalowanie aplikacji;
 4. Konfiguracja środowiska pracy dla Androida, wykorzystanie emulatorów, SDK manager;
 5. Przegląd kontrolek, zakładki, formatki, dialogi, wybieranie daty, inne listy, scrollowanie, listbox, gesty;
 6. Dołączanie i wykorzystanie zasobów, standardowe ścieżki dostępu na różnych platformach, deployment manager;
 7. AppStore – proces publikowania, kompilacja warunkowa, załączanie danych (startupcopy), Google Play Store;
 8. Listview, edycja własnych układów wierszy, grafika – efekty, przekształcenia, obsługa trybu dark;
 9. Wykorzystanie gotowych bibliotek zewnętrznych (multimedia, kody kreskowe, API iOS, API Android, rozpoznawanie mowy);
 10. Visual Live Bindings, FireDAC, SQlite, REST – konsumpcja prostych usług, bazy danych, RESTClient, obsługa JSON i XML;
 11. Wydajność aplikacji mobilnych: komunikacja sieciowa, bazodanowa, odświeżanie, budowanie UI/UX;
 12. Samodzielny import biblioteki zewnętrznej dla Android/iOS, wykorzystanie API zależnego od systemu operacyjnego, polonizacja komunikatów – TLang, zmiany kodu frameworka;
 13. Obsługa czujników, aparatu, GPS, mapy, znaczników na mapie, akcelerometru, BLE, permissions, systemowe udostępnianie danych;
 14. Case Study – przykładowa aplikacja obsługująca dynamiczne uzupełnianie danych, praca w tle, wątki, biblioteka PPL;
 15. AppTethering – wymiana danych VCL-FMX.

Trener prowadzący szkolenie – dr Zdzisław Sroczyński

Pasjonat programowania od 30 lat, z Delphi od wersji 2. Projektant interakcji człowiek-komputer (human-computer interaction/HCI), badacz doświadczenia użytkownika (user experience/UX), zwolennik narzędzi wieloplatformowych z Delphi na czele. Konsultant odpowiedzialny za rozwój wielu aplikacji zgodnie z metodologią projektowania zorientowanego na użytkownika (user-centered design/UCD).

Wielokrotny wykładowca podczas Zlotu Programistów Delphi.

Harmonogram szkolenia

Szkolenie trwa od 1 do 14 marca 2024 zgodnie z poniższym harmonogramem.

1 marca 2024 (piątek)
– 10:00 – 14:15 (wykład – 4 h z przerwą)

6 marca 2024 (środa)
– 10:00 – 14:15 (wykład – 4 h z przerwą)
– 14:30 – 16:30 (konsultacje – 2 h)

11 marca 2024 (poniedziałek)
– 10:00 – 14:15 (wykład – 4 h z przerwą)
– 14:30 – 16:30 (konsultacje – 2 h)

14 marca 2024 (czwartek)
– 10:00 – 14:15 (wykład – 4 h z przerwą)
– 14:30 – 16:30 (konsultacje – 2 h)


Całkowity czas wykładów: 16 godzin
Całkowity czas konsultacji: 6 godzin

Uwaga – harmonogram szkolenia może ulec zmianie.

Koszt szkolenia

Cena:  2 499 zł + 23% VAT za osobę

Podczas szkolenia kursanci korzystają ze swoich komputerów. Zalecane jest posiadanie szybkiego i stabilnego łącza internetowego oraz Delphi 12 (ewentualnie w wersji testowej pobranej ze strony Embarcadero). Większość przykładów pokazywanych podczas szkolenia będzie prawidłowo działać także przy korzystaniu z Delphi 11.

Ogólne zasady dot. szkoleń – kliknij


Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie na szkolenie

Wymagania

 • znajomość IDE Delphi/RAD Studio,
 • znajomość programowania strukturalnego i obiektowego w Object Pascalu/Delphi (niekoniecznie z uwzględnieniem najnowszych rozszerzeń języka)

Wykorzystywane platformy komunikacyjne

 • Discor
 • Zoom

Szczegółowe informacje odnośnie logowania i wykorzystania ww. platform komunikacyjnych zostaną przesłane zarejestrowanym uczestnikom przed szkoleniem.

Certyfikat
Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez firmę BSC Polska – autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy Embarcadero.

Forma szkolenia

– szkolenie on-line

Materiały szkoleniowe

– materiały w formie elektronicznej

Wielkość grupy

– od 8 do 10 osób