Bogdan Polak

Bogdan Polak

Kierownik Działu Technicznego