Promocje – dodatkowa pamięć w prezencie

Promocje – dodatkowa pamięć w prezencie
27 września 2021 Rafał Kędzierski

RAD Studio 11 jest już na rynku! 

Przy zakupie środowiska Delphi 11, C++Builder 11 lub RAD Studio 11 dostaniesz pendrive 128 GB lub dysk zewnętrzny SSD 500 GB w prezencie.

 

Pendrive 128 GB USB 3

Dysk zewnętrzny 500 GB (SSD)

Jak działa promocja?

 1. Przy zamówieniu licencji Delphi 11, C++Builder 11 lub RAD Studio 11 w wersji Professional otrzymasz Pendrive o pojemności 128 GB
 2. Przy zamówieniu licencji Delphi 11, C++Builder 11 lub RAD Studio 11 w wersji Enterprise lub Architect otrzymasz dysk zewnętrzny SSD o pojemności 500 GB

Uwaga – liczba nagród dla jednego klienta to maksymalnie 3 sztuki.


Promocja dotyczy produktów zakupionych w okresie od 13 do 24 września  2021.

Promocja dotyczy narzędzi w wersjach Full System (promocja nie obejmuje narzędzi w wersjach edukacyjnych oraz odnowień subskrypcji). Szczegółowe zasady udziału w promocji określa poniższy regulamin akcji promocyjnej: Promocja – dodatkowa pamięć w prezencie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem BSC Polska.

Promocja - dodatkowa pamięć w prezencie

Regulamin akcji promocyjnej “Promocja – dodatkowa pamięć w prezencie”

  1. Akcja promocyjna organizowana jest przez BSC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 1 [dalej “Spółka”].
  2. Czas trwania Akcji promocyjnej to okres od dnia 13 września 2021 do dnia 24 września 2021 r.
  3. Produkty objęte akcją promocyjną:
     1. Delphi 11 Professional / Enterprise / Architect
     2. C++Builder 11 Professional / Enterprise / Architect
     3. RAD Studio 11 Professional / Enterprise / Architect
  4. Promocja dotyczy narzędzi w wersjach Full System (promocja nie obejmuje narzędzi w wersjach edukacyjnych oraz licencji nabytych w ramach programu odnowień usługi subskrypcji).
  5. Akcja promocyjna polega na tym, iż kontrahent Spółki, który jest użytkownikiem końcowym produktów [dalej “Nabywca”], składa w Spółce zamówienie na produkt objęty promocją, za co otrzymuje – z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu – nagrodę zgodnie z poniższymi warunkami [dalej “Nagroda”].
     1. pendrive marki Kingston o pojemności 128 GB, USB 3.x – przy zakupie narzędzi IDE w wersji Professional
     2. dysk zewnętrzny SSD marki WD o pojemności 500 GB, USB 3.x  – przy zakupie narzędzi IDE w wersji Enterprise lub Architect
     3. Jako Nagrody mogą być wydawane także inne przedmioty o zbliżonej wartości rynkowej oraz funkcjonalności.
  6. Każdy zamówiony przez Nabywcę produkt spełniający warunki promocji uprawnia do otrzymania Nagrody. Z zastrzeżeniem jednak, iż Nabywca może otrzymać łącznie maksymalnie 3 sztuki Nagrody w trakcie obowiązywania promocji. Po otrzymaniu maksymalnej liczby nagród przez jednego Nabywcę w trakcie obowiązywania promocji, dalsze jego zakupy nie będą objęte promocją.
  7. Nagrody przysługiwać będą wyłącznie z tytułu zamówień złożonych w czasie trwania Akcji promocyjnej lub do wyczerpania puli Nagród, jeśli nastąpi to przed zakończeniem Akcji promocyjnej. O wyczerpaniu puli Nagród Spółka ogłosi w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin.
  8. Nagrodami honorowane będą wyłącznie zamówienia, które zostaną w całości zrealizowane. Przez zamówienie zrealizowane w całości rozumie się zamówienie, na które została wystawiona faktura i za które Spółka otrzymała całkowitą zapłatę w podanym w fakturze VAT lub fakturze pro forma terminie płatności.
  9. Nagrody zostaną wręczone Nabywcom najpóźniej do dnia 15 października 2021 r. za pokwitowaniem odbioru. W przypadku niemożności osobistego odbioru Nagroda zostanie Nabywcy doręczona za pomocą poczty kurierskiej z protokołem przekazania, który Nabywca zobowiązany jest podpisać i odesłać na adres siedziby Spółki.
  10. Nagrody są objęte gwarancją producenta, której termin biegnie od dnia nabycia Nagrody przez Spółkę. Wadliwe Nagrody muszą być zwrócone do Spółki razem z oryginalnym opakowaniem, bez którego nie będzie możliwa wymiana lub naprawa Nagrody.
  11. Nabywcy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Spółkę ich danych osobowych dla celów przeprowadzenia Akcji promocyjnej. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  12. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każdorazowa zmiana nastąpi przez ogłoszenie zmienionego Regulaminu w taki sam sposób, w jaki ogłoszony został niniejszy Regulamin. Udział Nabywcy w Akcji promocyjnej oznacza akceptację przez niego zasad Akcji promocyjnej zawartych w niniejszym Regulaminie.
  13. Prawa i obowiązki Spółki oraz Nabywców określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie dane o Akcji promocyjnej przekazywane w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny